Este posibil ca anumite părți ale site-ului web să nu fie afișate corect. Acest lucru se poate datora faptului că Javascript a fost dezactivat în browserul dvs. sau că browserul dvs. de internet nu mai este actualizat sau nu este compatibil cu site-ul nostru. Vă rugăm să activați Javascript sau să încercați să accesați pagina cu un alt browser de internet, de exemplu Chrome, Firefox sau Safari. Alternativ, vă rugăm să contactați serviciul de asistență clienți Volkswagen - Echipa de protecție a datelorcu privire la cererea dumneavoastră.

Dacă sunteți înregistrat ca partener pe platforma ONE.Konzern Business Plattform (www.vwgroupsupply.com) și sunteți sau ați fost angajat al Volkswagen AG în calitate de angajat al unui partener de afaceri însărcinat, furnizor, prestator de servicii sau angajat al unei companii partenere, această pagină vă oferă o prezentare generală a drepturilor dumneavoastră în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) și a modului în care le puteți exercita față de Volkswagen AG.

Această grupă include și persoanele fizice (în special întreprinzătorii individuali) care sunt însărcinate de Volkswagen AG în calitate de parteneri de afaceri, cum ar fi freelanceri, jurnaliști, agenți, inventatori, oameni de știință, muzicieni, participanți la teste, interpreți în social media, influenceri și parteneri de sponsorizare.

Aveți dreptul de a primi informații de la noi despre prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal.

Cum vă puteți exercita acest drept?
Pentru cererea dvs., vă rugăm să folosiți formularul nostru web sau datele de contact de mai jos.

Aveți dreptul să ne solicitați rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, dacă sunt incorecte sau incomplete.

Cum vă puteți exercita acest drept?
Pentru cererea dvs., vă rugăm să folosiți formularul nostru web sau datele de contact de mai jos.

Aveți dreptul să solicitați ștergerea datelor dumneavoastră, în condițiile menționate în art. 17 RGPD. Conform acestuia, puteți, de exemplu, să solicitați ștergerea datelor dumneavoastră, dacă acestea nu mai sunt necesare pentru scopul în care au fost colectate. În plus, puteți solicita ștergerea datelor, dacă prelucrăm date în baza consimțământului dumneavoastră și dumneavoastră revocați acest consimțământ.

Cum vă puteți exercita acest drept?
Pentru cererea dvs., vă rugăm să folosiți formularul nostru web sau datele de contact de mai jos.

Aveți dreptul să solicitați restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră, dacă se aplică prevederile art. 18 RGPD. De exemplu, atunci când contestați corectitudinea datelor dumneavoastră. Puteți solicita restricționarea prelucrării pe durata verificării corectitudinii datelor.

Cum vă puteți exercita acest drept?
Pentru cererea dvs., vă rugăm să folosiți formularul nostru web sau datele de contact de mai jos.

În cazul în care prelucrarea se bazează pe un interes legitim al Volkswagen AG sau al unei terțe părți sau este în interes public sau în exercitarea autorității publice, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră din motive legate de situația dumneavoastră particulară. În cazul opoziției, vă rugăm să ne comunicați motivele pentru care vă opuneți prelucrării datelor.
De asemenea, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor în scopuri de marketing direct. Acest lucru se aplică și creării de profiluri, în măsura în care este legat de marketingul direct.

Cum vă puteți exercita acest drept?
Pentru cererea dvs., vă rugăm să folosiți formularul nostru web sau datele de contact de mai jos.

În cazul în care prelucrarea datelor se bazează pe consimțământ sau servește la îndeplinirea unui contract și este efectuată, de asemenea, cu ajutorul prelucrării automate, aveți dreptul de a primi datele dumneavoastră într-un format structurat, comun și ușor de citit automat și de a le transfera către un alt operator.

Cum vă puteți exercita acest drept?
Pentru cererea dvs., vă rugăm să folosiți formularul nostru web sau datele de contact de mai jos.

Dacă prelucrarea datelor se bazează pe consimțământ, aveți dreptul să revocați prelucrarea datelor în cadrul unui consimțământ cu efect pentru viitor, în orice moment, gratuit.

Cum vă puteți exercita acest drept?
Pentru cererea dvs., vă rugăm să folosiți formularul nostru web sau datele de contact de mai jos.

Aveți, de asemenea, dreptul de a depune o plângere cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră la o autoritate de supraveghere (de exemplu, la Comisarul de stat pentru protecția datelor din Saxonia Inferioară). În toate celelalte privințe, instanțele civile vă stau la dispoziție pentru a vă revendica drepturile.

Persoana de contact: Biroul pentru drepturile persoanelor vizate pentru furnizori și prestatori de servicii

Adresa poștală         Tel.: E-mail:
Adresa poștală Volkswagen Group Services GmbH Auskunftsteam Rothenfelder Straße 47 38440 Wolfsburg
GERMANIA
Tel.: +49 (0) 5361-9-46290 E-mail: datenschutz@vwgroupsupply.com

Biroul pentru drepturile persoanelor vizate pentru furnizori și prestatori de servicii este un serviciu furnizat de Volkswagen Group Services GmbH, contractat de Volkswagen AG.