Iespējams, tīmekļa vietnes daļas nevarēs attēlot pareizi. Tas var būt tāpēc, ka jūsu pārlūkprogrammā ir atspējots JavaScript vai jūsu tīmekļa pārlūks ir novecojis vai nav saderīgs ar mūsu vietni. Lūdzu, aktivizējiet JavaScript vai mēģiniet lapai piekļūt, izmantojot citu tīmekļa pārlūku, piem., Chrome, Firefox vai Safari. Alternatīvi, lūdzu, vērsieties ar savu pieprasījumu Volkswagen klientu apkalpošanas centrā pie datu aizsardzības komandas.

Ja esat reģistrēts kā partneris ONE.Konzern Business Plattform (www.vwgroupsupply.com), kā arī ja esat vai bijāt darbinieks kādā no Volkswagen AG uzņēmējdarbības partnera, piegādātāja, pakalpojumu sniedzēja vai partneruzņēmumiem, tad šajā lapā mēs sniegsim jums pārskatu par to, kādas ir jūsu tiesības saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu (VDAR) un kā jūs tās varat izmantot attiecībā uz Volkswagen AG.

Šajā grupā ir iekļautas arī fiziskas personas (īpaši individuālie uzņēmēji), kurus ir pilnvarojis Volkswagen AG kā savus uzņēmējdarbība partnerus, kā, piem., pilnvaroti ārštata tulkotāji, žurnālisti, starpnieki, izgudrotāji, zinātnieki, mūziķi, izmēģinājuma personas, sociālo tīklu satura atveidotāji, ietekmes veidotāji un sponsorēšanas partneri.

Jums ir tiesības saņemt no mums informāciju par jūsu personas datu apstrādi un piekļūt šiem datiem.

Kā jūs varat izmantot šīs tiesības?
Jūsu pieprasījumam lūdzam izmantot mūsu tīmekļa veidlapu vai turpmāk norādītos kontaktdatus.

Ja jūsu personas dati ir neprecīzi vai nepilnīgi, jums ir tiesības mums pieprasīt to labošanu.

Kā jūs varat izmantot šīs tiesības?
Jūsu pieprasījumam lūdzam izmantot mūsu tīmekļa veidlapu vai turpmāk norādītos kontaktdatus.

Ja ir spēkā kāds no VDAR 17. pantā minētajiem nosacījumiem, jums ir tiesības pieprasīt savu datu dzēšanu. Attiecīgi jūs varat pieprasīt savu datu dzēšanu, piemēram, ja tie vairs nav vajadzīgi mērķiem, kādiem tika vākti. Dzēšanu jūs varat pieprasīt arī tad, ja mēs apstrādājam jūsu datus, pamatojoties uz jūsu piekrišanu, un jūs atsaucat šo piekrišanu.

Kā jūs varat izmantot šīs tiesības?
Jūsu pieprasījumam lūdzam izmantot mūsu tīmekļa veidlapu vai turpmāk norādītos kontaktdatus.

Jums ir tiesības pieprasīt ierobežot savu datu apstrādi, ja ir spēkā kāds no VDAR 18. pantā minētajiem nosacījumiem. Piemēram, gadījumos, kad jūs apstrīdat savu datu precizitāti. Kamēr tiek pārbaudīta jūsu datu precizitāte, jūs varat pieprasīt, lai datu apstrāde tiktu ierobežota.

Kā jūs varat izmantot šīs tiesības?
Jūsu pieprasījumam lūdzam izmantot mūsu tīmekļa veidlapu vai turpmāk norādītos kontaktdatus.

Jums ir tiesības iebilst pret jūsu datu apstrādi, pamatojoties uz jūsu konkrēto situāciju, ja apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz Volkswagen AG, trešās personas leģitīmām interesēm vai sabiedrības interesēs, vai īstenojot oficiālas pilnvaras. Iebilduma gadījumā lūdzam norādīt iemeslus, kāpēc iebilstat pret datu apstrādi.
Kā arī jums ir tiesības iebilst pret datu apstrādi tiešās tirgvedības nolūkos. Tas attiecas arī uz profilēšanu, ciktāl tas atbilst tiešās tirgvedības nolūkiem.

Kā jūs varat izmantot šīs tiesības?
Jūsu pieprasījumam lūdzam izmantot mūsu tīmekļa veidlapu vai turpmāk norādītos kontaktdatus.

Ja datu apstrāde tiek veikta, balstoties uz piekrišanu vai līgumsaistību izpildi, turklāt tā tiek veikta automatizēti, jums ir tiesības saņemt savus datus strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā un nosūtīt tos citam datu pārzinim.

Kā jūs varat izmantot šīs tiesības?
Jūsu pieprasījumam lūdzam izmantot mūsu tīmekļa veidlapu vai turpmāk norādītos kontaktdatus.

Ja datu apstrāde notiek, balstoties uz piekrišanu, jums ir tiesības katrā laikā un bez maksas atsaukt datu apstrādi, kas notiek piekrišanas ietvaros; atsaukums stāsies spēkā no attiecīgā brīža.

Kā jūs varat izmantot šīs tiesības?
Jūsu pieprasījumam lūdzam izmantot mūsu tīmekļa veidlapu vai turpmāk norādītos kontaktdatus.

Jums ir arī tiesības iesniegt sūdzību par to, kā mēs apstrādājam jūsu datus, uzraudzības iestādei (piemēram, Lejassaksijas (Niedersachsen) federālās zemes datu aizsardzības speciālistam). Kopumā savas prasības varat brīvi aizstāvēt civiltiesiskā kārtībā.

Jūsu kontaktpersona: datu subjektu tiesību birojs piegādātājiem un pakalpojumu sniedzējiem

Pasta adrese:         Tālr.: E-pasts:
Pasta adrese: Volkswagen Group Services GmbH Informācijas komanda Rothenfelder Straße 47 38440 Volfsburga (Wolfsburg)
VĀCIJA
Tālr.: +49 (0) 5361-9-46290 E-pasts: datenschutz@vwgroupsupply.com

Attiecīgais piegādātāja un pakalpojumu sniedzējiem datu subjektu tiesību birojs ir Volkswagen AG nolīgts Volkswagen Group Services GmbH pakalpojums.