Niektóre części strony internetowej mogą nie wyświetlać się prawidłowo. Przyczyną może być dezaktywacja skryptu JavaScript w przeglądarce, nieaktualna przeglądarka internetowa lub jej Niektóre części strony internetowej mogą nie wyświetlać się prawidłowo. Przyczyną może być dezaktywacja skryptu JavaScript w przeglądarce, nieaktualna przeglądarka internetowa lub jej niekompatybilność z naszą stroną internetową. Proszę aktywować JavaScript lub spróbować użyć innej przeglądarki internetowej, np. Chrome, Firefox lub Safari. Ewentualnie proszę zwrócić się ze swoją sprawą do następującej jednostki: Zespół ds. Ochrony Danych w Serwisie Klienta Volkswagen. 

Jeżeli są Państwo partnerem zarejestrowanym na platformie ONE.Konzern Business Plattform (www.vwgroupsupply.com) oraz są lub byli zatrudnieni przez Volkswagen AG jako pracownik partnerów biznesowych obsługujących nasze zlecenia, dostawców, usługodawców lub jako pracownik firm partnerskich, na tej stronie przedstawiamy Państwu przegląd praw, jakie Państwu przysługują zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), i możliwości wykonywania tych praw wobec Volkswagen AG.

Do tej grupy zaliczają się także osoby fizyczne (w szczególności osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą), którym Volkswagen AG zleca wykonywanie zadań w charakterze partnerów biznesowych, np. freelancerzy działający na nasze zlecenie, dziennikarze działający na nasze zlecenie, pośrednicy, wynalazcy, naukowcy, muzycy, uczestnicy badań, aktorzy w mediach społecznościowych, influencerzy i partnerzy sponsorujący.

Mają Państwo prawo do otrzymywania od nas informacji o przetwarzaniu swoich danych osobowych.

W jaki sposób można egzekwować te prawa?
W celu sporządzenia wniosku prosimy o skorzystanie z naszego formularza internetowego lub podanych danych kontaktowych.

Mają Państwo prawo zażądać od nas poprawienia nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych.

W jaki sposób można egzekwować te prawa?
W celu sporządzenia wniosku prosimy o skorzystanie z naszego formularza internetowego lub podanych danych kontaktowych.

Mają Państwo prawo zażądać usunięcia swoich danych w przypadku spełnienia warunków określonych w art. 17 RODO. Dotyczy to na przykład sytuacji, gdy nie są one już potrzebne do realizacji celów, w związku z którymi były gromadzone. Ponadto mogą Państwo żądać usunięcia danych, jeśli przetwarzamy je na podstawie Państwa zgody, a zgoda ta zostanie wycofana.

W jaki sposób można egzekwować te prawa?
W celu sporządzenia wniosku prosimy o skorzystanie z naszego formularza internetowego lub podanych danych kontaktowych.

Mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w przypadku wystąpienia przesłanek artykułu 18 RODO. Dotyczy to na przykład sytuacji, w których kwestionowana jest prawdziwość danych. Na czas weryfikacji prawdziwości danych mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania tych danych.

W jaki sposób można egzekwować te prawa?
W celu sporządzenia wniosku prosimy o skorzystanie z naszego formularza internetowego lub podanych danych kontaktowych.

Jeśli przetwarzanie danych odbywa się w przeważającym interesie lub do celów marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych. Wniesienie sprzeciwu jest zgodnie z art. 21 RODO dozwolone w sytuacji, gdy przetwarzanie odbywa się w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej bądź jest oparte na uzasadnionym interesie firmy Volkswagen AG, lub strony trzeciej. Prosimy o poinformowanie nas o powodach ewentualnego sprzeciwu. Ponadto mają Państwo prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Dotyczy to także profilowania, jeśli jest ono powiązane z marketingiem bezpośrednim.

W jaki sposób można egzekwować te prawa?
W celu sporządzenia wniosku prosimy o skorzystanie z naszego formularza internetowego lub podanych danych kontaktowych.

Jeśli podstawę do przetwarzania danych stanowi zgoda lub przetwarzanie danych służy realizacji umowy oraz odbywa w sposób zautomatyzowany, mają Państwo prawo do otrzymywania swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym i odczytywalnym komputerowo formacie oraz przekazania ich innym firmom przetwarzającym dane.

W jaki sposób można egzekwować te prawa?
W celu sporządzenia wniosku prosimy o skorzystanie z naszego formularza internetowego lub podanych danych kontaktowych.

Jeśli przetwarzanie danych odbywa się za Państwa zgodą, mają Państwo prawo do bezpłatnego wycofania zgody na przetwarzanie danych w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość.

W jaki sposób można egzekwować te prawa?
W celu sporządzenia wniosku prosimy o skorzystanie z naszego formularza internetowego lub podanych danych kontaktowych.

Mają Państwo również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (np. Inspektora Ochrony Danych Kraju Związkowego Dolna Saksonia) w związku z przetwarzaniem przez nas swoich danych.

Osoby do kontaktu: Biuro ds. praw osób, których dane dotyczą, dla dostawców i usługodawców

Adres korespondencyjny:         Tel.: Adres e-mail:
Adres korespondencyjny: Volkswagen Group Services GmbH Zespół ds. udzielania informacji Rothenfelder Straße 47 38440 Wolfsburg
NIEMCY
Tel.: +49 (0) 5361-9-46290 Adres e-mail: datenschutz@vwgroupsupply.com

Biuro ds. praw osób, których dane dotyczą, dla dostawców i usługodawców to usługa świadczona przez Volkswagen Group Services GmbH na zlecenie Volkswagen AG.