Veebilehe osad ei pruugi olla õigesti kuvatud. See võib olla tingitud sellest, et Javascript on Teie veebilehitsejas inaktiveeritud või Teie veebilehitseja ei ole enam ajakohane või ei ühildu meie veebilehega. Palun aktiveerige Javascript või proovige lehte külastada mõne muu interneti veebilehitsejaga, nt Chrome, Firefox või Safari. Teise võimalusena võtke oma juhtumi osas ühendust Volkswageni andmekaitsega tegeleva klienditeeninduse meeskonnaga.

Kui olete või olite ONE.Konzern Business Plattform (www.vwgroupsupply.com) registreeritud partnerina või Volkswagen AG heaks töötava äripartneri, tarnija, teenuseosutaja või parterettevõtte töötajana või teenusepakkuja töötajana, saate järgmiselt leheküljelt ülevaate oma IKÜM-ist tulenevate õiguste kohta ja kuidas neid Volkswagen AG suhtes kasutada.

Siia rühma kuuluvad ka füüsilised isikud (eriti füüsilisest isikust ettevõtjad), keda Volkswagen AG on äripartnerina volitanud, nagu nt volitatud vabakutselised, volitatud ajakirjanikud, agendid, leiutajad, teadlased, muusikud, katseisikud, sotsiaalmeedia loojad, suunamudijad ja sponsorpartnerid.

Teil on õigus saada meilt teavet oma isikuandmete töötlemise kohta.

Kuidas saate seda õigust kasutada?
Kasutage päringu esitamiseks meie veebivormi või allpool olevaid kontaktandmeid.

Teil on õigus nõuda meilt Teid puudutavate valede või mittetäielike andmete parandamist.

Kuidas saate seda õigust kasutada?
Kasutage päringu esitamiseks meie veebivormi või allpool olevaid kontaktandmeid.

Teil on õigus isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 17 nimetatud eelduste esinemise korral nõuda oma andmete kustutamist. Selle kohaselt võite näiteks nõuda oma andmete kustutamist, kui need pole enam vajalikud eesmärkidel, milleks neid koguti. Peale selle võite nõuda kustutamist, kui me töötleme Teie andmeid Teie nõusoleku alusel ja Te tühistate selle nõusoleku.

Kuidas saate seda õigust kasutada?
Kasutage päringu esitamiseks meie veebivormi või allpool olevaid kontaktandmeid.

Teil on õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist, kui isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 18 tingimused on täidetud. See on näiteks nii, kui Te vaidlustate oma andmete õigsuse. Andmete õigsuse kontrollimise ajaks võite siis nõuda töötlemise piirangut.

Kuidas saate seda õigust kasutada?
Kasutage päringu esitamiseks meie veebivormi või allpool olevaid kontaktandmeid.

Kui töötlemine toimub Volkswagen AG või kolmanda isiku õigustatud huvi alusel või on avalikes huvides või avaliku võimu teostamiseks, on Teil õigus esitada vastuväiteid oma andmete töötlemisele konkreetselt Teie olukorraga seotud põhjustel. Vastuväidete esitamise korral palume, et jagaksite meiega oma andmete töötlemise vaidlustamise põhjuseid.
Seejuures on Teil õigus vaidlustada andmete töötlemine otseturunduse eesmärgil. See kehtib ka profiilianalüüsi andmise kohta, kui see on seotud otseturundusega.

Kuidas saate seda õigust kasutada?
Kasutage päringu esitamiseks meie veebivormi või allpool olevaid kontaktandmeid.

Kui andmetöötlus põhineb nõusolekul või selle eesmärk on lepingu täitmine ja see toimub lisaks automatiseeritud töötlemise abil, on Teil õigus saada oma andmed struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul ning edastada need mõnele teisele andmetöötlejale.

Kuidas saate seda õigust kasutada?
Kasutage päringu esitamiseks meie veebivormi või allpool olevaid kontaktandmeid.

Kui andmete töötlemine põhineb nõusolekul, on Teil õigus andmete töötlemiseks antud nõusolek etteulatuvalt igal ajal tasuta tagasi võtta.

Kuidas saate seda õigust kasutada?
Kasutage päringu esitamiseks meie veebivormi või allpool olevaid kontaktandmeid.

Lisaks on Teil õigus esitada järelevalveasutusele (nt Alam-Saksi andmekaitseametnikud) kaebus oma isikuandmete meiepoolse töötlemise kohta. Kõigil muudel juhtudel võite oma nõuded esitada tsiviilkohtusse.

Teie kontaktisik: tarnijate ja teenusepakkujate andmekaitsebüroo

Postiaadress:         Tel: E-post:
Postiaadress: Volkswagen Group Services GmbH Teavitusmeeskond Rothenfelder Straße 47 38440 Wolfsburg
SAKSAMAA
Tel: +49 (0) 5361-9-46290 E-post: datenschutz@vwgroupsupply.com

Tarnijate ja teenusepakkujate andmekaitsebüroo on Volkswagen Group Services GmbH poolt Volkswagen AG tellimusel pakutav teenus.