Dele af hjemmesiden kan muligvis ikke vises korrekt. Dette kan skyldes, at Javascript er blevet deaktiveret i din browser, eller at din internetbrowser ikke længere er opdateret eller ikke kompatibel med vores side. Aktivér venligst Javascript, eller prøv at få adgang til siden med en anden internetbrowser, fx Chrome, Firefox eller Safari. Alternativt kan du kontakte vores Volkswagen kundeservice - databeskyttelsesteamet.

Hvis du er registreret som partner på ONE.Konzern Business Plattform (www.vwgroupsupply.com) og er eller var ansat hos Volkswagen AG som medarbejder hos en leverandør eller tjenesteudbyder, giver vi dig på denne side et overblik over dine rettigheder i henhold til databeskyttelsesforordningen (GDPR), og hvordan du kan udøve disse rettigheder over for Volkswagen AG.

Denne gruppe omfatter også fysiske personer (især enkeltmandsvirksomheder), der er bestilt af Volkswagen AG som forretningspartnere, som fx bestilte freelancere, bestilte journalister, mellemmænd, opfindere, videnskabsmænd, musikere, testpersoner, sociale medieaktører, influencere og sponsorpartnere.

Du har ret til at modtage oplysninger om behandlingen af dine personoplysninger fra os.

Hvordan kan du udøve denne ret?
Brug venligst vores webformular eller nedenstående kontaktdata til din anmodning.

Du har ret til at forlange berigtigelse af ukorrekte og/eller ufuldstændige personoplysninger, der vedrører dig, af os.

Hvordan kan du udøve denne ret?
Brug venligst vores webformular eller nedenstående kontaktdata til din anmodning.

Du har, hvis de i art. 17 i GDPR nævnte forudsætninger foreligger, ret til at forlange sletning af dine data. I henhold hertil kan du eksempelvis forlange sletning af dine data, såfremt de formål, til hvilke de er blevet indsamlet, ikke længere er nødvendige. Endvidere kan du forlange sletning, hvis vi behandler dine data på baggrund af dit samtykke, og du tilbagekalder dette samtykke.

Hvordan kan du udøve denne ret?
Brug venligst vores webformular eller nedenstående kontaktdata til din anmodning.

Du har ret til at forlange en begrænsning af behandlingen af dine data, hvis forudsætningerne i art. 18 i GDPR foreligger. Det er eksempelvis tilfældet, hvis du bestrider rigtigheden af dine data. For den periode hvor dataenes rigtighed kontrolleres, kan du så forlange en begrænsning af behandlingen.

Hvordan kan du udøve denne ret?
Brug venligst vores webformular eller nedenstående kontaktdata til din anmodning.

Hvis behandlingen er baseret på en berettiget interesse fra Volkswagen AG eller en tredjepart eller er i offentlighedens interesse eller finder sted under udøvelse af offentlig myndighed, har du ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine data af årsager, der opstår som følge af din særlige situation. I tilfælde af en indsigelse beder vi dig om at meddele os dine grunde til at gøre indsigelse mod databehandlingen.
Derudover har du ret til at gøre indsigelse mod databehandling, der bliver brugt med henblik på direkte markedsføring. Dette gælder også for profilering, for så vidt som den er relateret til direkte markedsføring.

Hvordan kan du udøve denne ret?
Brug venligst vores webformular eller nedenstående kontaktdata til din anmodning.

Hvis databehandlingen sker på baggrund af et samtykke eller den kontraktmæssige aftale, og den endvidere foretages i form af en automatiseret behandling, har du ret til at modtage dine data i et struktureret, gængs og maskinelt læsbart format og at overdrage disse til en anden databehandler.

Hvordan kan du udøve denne ret?
Brug venligst vores webformular eller nedenstående kontaktdata til din anmodning.

Hvis databehandlingen sker på baggrund af et samtykke, har du ret til at tilbagekalde databehandlingen i henhold til et samtykke med virkning for fremtiden, til enhver tid og uden omkostninger.

Hvordan kan du udøve denne ret?
Brug venligst vores webformular eller nedenstående kontaktdata til din anmodning.

Du har endvidere ret til at klage over vores behandling af dine data til en tilsynsmyndighed (fx til Landesbeauftragter für den Datenschutz Niedersachsen). Derudover kan du gøre krav gældende ad civilrettens vej.

Din kontakt: Dit instans for registreredes rettigheder for leverandører og tjenesteudbydere

Postadresse:         Tlf.: E-mail:
Postadresse: Volkswagen Group Services GmbH Informationsteamet Rothenfelder Straße 47 D-38440 Wolfsburg
TYSKLAND
Tlf.: +49 (0) 5361-9-46290 E-mail: datenschutz@vwgroupsupply.com

Instans for registreredes rettigheder for leverandører og tjenesteudbydere er en service leveret af Volkswagen Group Services GmbH, bestilt af Volkswagen AG.