Dalies svetainės vaizdas gali būti rodomas neteisingai. Taip gali atsitikti todėl, kad jūsų naršyklėje buvo išjungtas „Javascript“, jūsų interneto naršyklė nebuvo atnaujinta arba ji yra nesuderinama su mūsų svetaine. Įjunkite „Javascript“ arba pabandykite atidaryti tinklalapį naudodamiesi kita interneto naršykle, pvz., „Chrome“, „Firefox“ arba „Safari“. Be to, dėl šios problemos galite kreiptis į „Volkswagen“ klientų aptarnavimo tarnybą, duomenų apsaugos grupę.

Jei esate užsiregistravęs kaip partneris platformoje „ONE.Konzern Business Plattform“ (www.vwgroupsupply.com), o taip pat esate ar buvote „Volkswagen AG“ įgalioto verslo partnerio, tiekėjo, paslaugų teikėjo arba įmonės partnerės darbuotojas, šiame puslapyje apžvelgsime jūsų teises pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR) ir tai, kaip galite jomis pasinaudoti „Volkswagen AG“ atžvilgiu.

Šiai grupei taip pat priskiriami fiziniai asmenys (ypač savarankiškai dirbantys asmenys), gaunantys „Volkswagen AG“ užsakymus kaip įgalioti verslo partneriai, pvz., laisvai samdomi specialistai, įgalioti žurnalistai, tarpininkai, išradėjai, mokslininkai, muzikantai, tiriamieji asmenys, socialinių tinklų kūrėjai, nuomonės formuotojai ir partneriai-rėmėjai.

Jūs turite teisę iš mūsų gauti informaciją apie jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Kaip galite pasinaudoti šia teise?
Teikdami užklausą naudokite mūsų žiniatinklio formą arba pasinaudokite nurodytais kontaktiniais duomenimis.

Jūs turite teisę reikalauti, kad mes ištaisytumėme jūsų neteisingus arba neišsamius asmens duomenis.

Kaip galite pasinaudoti šia teise?
Teikdami užklausą naudokite mūsų žiniatinklio formą arba pasinaudokite nurodytais kontaktiniais duomenimis.

Jūs turite teisę reikalauti ištrinti jūsų duomenis, jei susidaro BDAR 17 straipsnyje minimos sąlygos. Pagal šį straipsnį jūs, pavyzdžiui, galite reikalauti ištrinti duomenis, jei jie nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami. Be to, jūs galite reikalauti ištrinti duomenis, jei mes tvarkome jūsų duomenis remdamiesi jūsų sutikimu, o jūs atšaukiate šį sutikimą.

Kaip galite pasinaudoti šia teise?
Teikdami užklausą naudokite mūsų žiniatinklio formą arba pasinaudokite nurodytais kontaktiniais duomenimis.

Jūs turite teisę apriboti jūsų duomenų tvarkymą, jei susidaro BDAR 18 straipsnyje minimos sąlygos. Pavyzdžiui, jei jūs užginčijate savo duomenų tikslumą. Jūs galite reikalauti apriboti jūsų duomenų tvarkymą tokiam laikotarpiui, per kurį tikrinamas duomenų tikslumas.

Kaip galite pasinaudoti šia teise?
Teikdami užklausą naudokite mūsų žiniatinklio formą arba pasinaudokite nurodytais kontaktiniais duomenimis.

Jei duomenys tvarkomi remiantis teisėtu „Volkswagen AG“ ar trečiosios šalies interesu arba dėl viešojo intereso ar vykdant viešosios valdžios funkcijas, jūs turite teisę nesutikti su jūsų duomenų tvarkymu dėl priežasčių, susijusių su jūsų konkrečiu atveju. Jei nesutinkate, prašome informuoti mus apie priežastis, dėl kurių nesutinkate su duomenų tvarkymu.
Be to, jūs turite teisę nesutikti su duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais. Ta pati nuostata taikoma profiliavimui, kiek jis susijęs su tiesiogine rinkodara.

Kaip galite pasinaudoti šia teise?
Teikdami užklausą naudokite mūsų žiniatinklio formą arba pasinaudokite nurodytais kontaktiniais duomenimis.

Jeigu duomenys tvarkomi remiantis sutikimu ar siekiant vykdyti sutartį, be to, jie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, jūs turite teisę gauti savo duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu ir persiųsti tuos duomenis kitam duomenų tvarkytojui

Kaip galite pasinaudoti šia teise?
Teikdami užklausą naudokite mūsų žiniatinklio formą arba pasinaudokite nurodytais kontaktiniais duomenimis.

Jeigu duomenų tvarkymas pagrįstas sutikimu, jūs turite teisę bet kuriuo metu nemokamai atšaukti sutikimą dėl duomenų tvarkymo, atšaukimui įsigaliojant nuo atšaukimo laiko.

Kaip galite pasinaudoti šia teise?
Teikdami užklausą naudokite mūsų žiniatinklio formą arba pasinaudokite nurodytais kontaktiniais duomenimis.

Be to, jūs turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai (pvz., Žemutinės Saksonijos duomenų apsaugos pareigūnui) dėl mūsų atliekamo jūsų duomenų tvarkymo. Taip pat galite reikšti reikalavimus pagal civilinio proceso teiseną.

Jūsų kontaktinis asmuo: Duomenų subjektų teisių biuras tiekėjams ir paslaugų teikėjams

Pašto adresas:         Tel.: El. paštas:
Pašto adresas: Volkswagen Group Services GmbH Auskunftsteam Rothenfelder Straße 47 38440 Wolfsburg
VOKIETIJA
Tel.: +49 (0) 5361-9-46290 El. paštas: datenschutz@vwgroupsupply.com

Duomenų subjektų teisių biuras tiekėjams ir paslaugų teikėjams, yra „Volkswagen Group Services GmbH“ teikiama paslauga, teikiama „Volkswagen AG“ užsakymu.