Delovi veb-stranice možda neće biti pravilno prikazani. Razlog tome je onemogućen Javascript u vašem pretraživaču, zastarelost vašeg internet pretraživača ili nekompatibilnost sa našom veb-stranicom. Omogućite Javascript ili pokušajte da pristupite stranici pomoću drugog internet pretraživača, npr. Chrome, Firefox ili Safari. Ili se sa svojim upitom obratite Volkswagen službi za brigu o kupcima – Timu za zaštitu podataka.

Kompanija Volkswagen AG koristi razne kolačiće na svojim veb-stranama. Kolačići su male datoteke sa informacijama o konfiguraciji uskladištene u vašem krajnjem uređaju. Kolačići se u osnovi mogu podeliti u tri kategorije.

  1. Za funkcionalnost veb-stranice od suštinskog značaja su tzv. funkcionalni kolačići. Obrada funkcionalnih kolačića je neophodna da bi vam omogućila posetu veb-lokaciji (čl. 6 stav 1 tačka b Opšte uredbe o zaštiti podataka).

  2. Pogodnosti posete veb-stranicama povećavaju tzv. kolačići za pogodnosti, npr. čuvanje podešavanja jezika. Pravna osnova za kolačiće pogodnosti je legitimni interes (čl. 6, stav 1, slovo f Opšte uredbe o zaštiti podataka). Legitimni interes leži u pružanju pogodnosti prilikom posete veb-stranici. Prigovor na obradu podataka možete podneti u bilo kom trenutku sa dejstvom u budućnosti. Više informacija o tome možete naći u Izjavi o zaštiti podataka.

  3. Za kreiranje pseudonimizovanog profila korišćenja koriste se tzv. kolačići za praćenje. Kolačići za praćenje se podešavaju samo ako je posetilac veb-lokacije dao svoju saglasnost (čl. 6 stav 1 tačka a Opšte uredbe o zaštiti podataka). Saglasnost se daje putem tzv. banera kolačića na koji se mora aktivno kliknuti. Za više informacija o korišćenim alatkama za praćenje i načinu na koji možete da opozovete svoju saglasnost, pogledajte Izjavu o zaštiti podataka.

U okviru opisanih kategorija koriste se različite vrste kolačića. Radi vašeg razumevanja, u nastavku su data objašnjenja najčešćih vrsta kolačića:

  1. Dok ste aktivni na nekoj veb-strani, kolačić sesije se privremeno skladišti u memoriju vašeg računara u kojem se čuva identifikator sesije, kako bi se sprečilo da, na primer, morate svaki put da se prijavite kada promenite stranu. Kolačići sesije se brišu kada se odjavite ili se njihovo važenje gubi čim vaša sesija automatski istekne.

  2. Trajni ili protokol kolačić na vašem računaru čuva datoteku tokom vremenskog perioda predviđenog u datumu isteka. Ovi kolačići omogućavaju veb-stranama da „se sete” vaših podataka i podešavanja prilikom sledeće posete. To dovodi do bržeg i praktičnijeg pristupa jer, na primer, ne morate da menjate podešavanje jezika za naš portal. Kada prođe datum isteka, kolačić se automatski briše kada posetite veb-stranu koja ga je generisala.

  3. Kolačići treće strane dolaze od drugih pružaoca usluga kao operatera veb-strane. Na primer, mogu se koristiti za prikupljanje podataka za oglašavanje, korisnički definisani sadržaj i veb-statistike.

  4. Flash kolačići se skladište na vašem računaru kao elementi podataka sa veb-stranica, ako se njima upravlja pomoću Adobe Flash-a. Flash kolačići nemaju vremensko ograničenje.

Na ovoj veb-strani se koriste sledeći kolačići: