Veebilehe osad ei pruugi olla õigesti kuvatud. See võib olla tingitud sellest, et Javascript on Teie veebilehitsejas inaktiveeritud või Teie veebilehitseja ei ole enam ajakohane või ei ühildu meie veebilehega. Palun aktiveerige Javascript või proovige lehte külastada mõne muu interneti veebilehitsejaga, nt Chrome, Firefox või Safari. Teise võimalusena võtke oma juhtumi osas ühendust Volkswageni andmekaitsega tegeleva klienditeeninduse meeskonnaga.

Volkswagen AG kasutab oma veebilehtedel erinevaid küpsiseid. Küpsised on Teie lõppseadmesse salvestatud väikesed konfiguratsiooniteabega failid. Küpsiseid saab põhimõtteliselt jagada kolme kategooriasse.

  1. Veebilehe toimimiseks on hädavajalikud nn funktsiooniküpsised. Funktsiooniküpsiste töötlemine on vajalik, et võimaldada Teile veebilehe külastust (vt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti b).

  2. Veebilehe sirvimise teevad mugavamaks nn mugavusküpsised, mis salvestavad nt Teie keele-eelistused. Mugavusküpsiste kasutamise õiguslik alus on õigustatud huvi (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f). Õigustatud huvi on Teile teatud mugavuse pakkumine veebilehe külastamise ajal. Te võite andmete töötlemiseks antud nõusoleku igal ajal etteulatuvalt tagasi võtta. Täpsemat teavet selle kohta saate andmekaitsedeklaratsioonist.

  3. Pseudonümiseeritud kasutajaprofiili loomiseks kasutatakse nn jälgimisküpsiseid. Jälgimisküpsiseid kasutatakse ainult siis, kui veebilehekülastaja on selleks nõusoleku andnud (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a). Nõusolek antakse nn küpsisebänneri kaudu, millel tuleb ise klõpsata. Lisateavet paigaldatud jälgimistööriistade ja nõusoleku tagasivõtmise kohta leiate andmekaitsedeklaratsioonist.

Kirjeldatud kategooriate piires kasutatakse erinevat tüüpi küpsiseid. Alljärgnevalt antakse ülevaade kõige sagedamini kasutatavatest küpsisetüüpidest:

  1. Kui olete veebilehel aktiivne, paigaldatakse seansiküpsis ajutiselt teie lõppseadme mällu, kuhu salvestatakse seansitunnus, et vältida nt iga lehekülje vahetusel vajadust uuesti sisse logida. Väljalogimisel seansiküpsised kustutatakse või kaotavad kehtivuse kohe, kui teie seansiaeg on automaatselt möödunud.

  2. Püsiv küpsis või protokolli küpsis salvestab faili Teie lõppseadmesse kindlaks ajaks. Selle küpsise abil „mäletavad“ veebilehed järgmisel külastusel Teie teavet ja sätteid. See tagab kiirema ja mugavama juurdepääsu, ilma et peaksite uuesti määrama nt oma keelesätteid meie portaali jaoks. Aegumiskuupäeva möödudes kustutatakse küpsis automaatselt, kui külastate veebilehte, kus see loodi.

  3. Kolmandate osapoolte küpsised pärinevad teistelt pakkujatelt, mitte veebilehe operaatorilt. Neid on võimalik kasutada näiteks info kogumiseks reklaami eesmärgil, kasutaja määratud sisu ja veebipõhise statistika analüüsimiseks.

  4. Välkküpsised salvestatakse andmeelementidena veebilehtedelt Teie arvutisse, kui neid juhitakse Adobe Flashi abil. Välkküpsistel puudub ajapiirang.

Sellel veebilehel kasutatakse järgmiseid küpsiseid: