Časti webovej stránky sa nemusia zobrazovať správne. Dôvodom môže byť deaktivácia JavaScriptu vo vašom prehliadači alebo neaktuálnosť, resp. nekompatibilita vášho internetového prehliadača s našou stránkou. Aktivujte JavaScript alebo skúste stránku načítať pomocou iného internetového prehliadača, napr. Chrome, Firefox alebo Safari. Prípadne sa s vašou žiadosťou obráťte na odd. Starostlivosť o zákazníkov spoločnosti Volkswagen – Tím na ochranu údajov.

Spoločnosť Volkswagen AG používa na svojich webových stránkach rôzne súbory cookie. Súbory cookie sú malé súbory s informáciami o konfigurácii, ktoré sa ukladajú vo vašom koncovom zariadení. Principiálne sa súbory cookie dajú rozdeliť do troch kategórií.

  1. Tzv. funkčné súbory cookie sú nevyhnutné na fungovanie webovej stránky. Spracovanie funkčných súborov cookie je potrebné na umožnenie vašej návštevy na webovej stránke (pozri čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR).

  2. Komfort návštevy webovej stránky zvyšujú tzv. komfortné súbory cookie, ktoré napríklad ukladajú vaše jazykové nastavenia. Právnym základom na používanie komfortných súborov cookie je oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Oprávnený záujem spočíva v zabezpečení komfortu pri návšteve webovej stránky. Spracovanie údajov môžete kedykoľvek namietať s účinnosťou do budúcnosti. Viac informácií nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov.

  3. Sledovacie súbory cookie sa používajú na vytvorenie pseudonymizovaného profilu používania. Sledovacie súbory cookie sa používajú, len keď ich návštevník webovej stránky odsúhlasí (čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR). Súhlas sa poskytuje pomocou tzv. bannera súborov cookie, ktorý musíte aktívne odkliknúť. Viac informácií o používaných nástrojoch na sledovanie a o tom, ako môžete svoj súhlas odvolať, nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov.

V rámci opísaných kategórií sa používajú rôzne typy súborov cookie. Aby ste tomu rozumeli, nasleduje opis najpoužívanejších typov súborov cookie:

  1. Počas vašej prítomnosti na webovej stránke sa do pamäte vášho koncového zariadenia dočasne uloží súbor cookie relácie, ktorý obsahuje identifikátor relácie, ktorý napr. zabráni, aby ste sa po každej zmene stránky museli prihlasovať znovu. Súbory cookie relácie sa po odhlásení vymažú alebo prestanú platiť, len čo vyprší platnosť vašej relácie.

  2. Permanentný alebo protokolový súbor cookie uloží vo vašom počítači súbor s určenou dobou platnosti. Vďaka tomuto súboru cookie si webové stránky budú pri vašej nasledujúcej návšteve pamätať vaše informácie a nastavenia. Výsledkom bude rýchlejší a komfortnejší prístup, pretože napr. nebudete musieť znova nastavovať jazyk pre náš portál. Po uplynutí doby platnosti sa súbor cookie automaticky vymaže, keď navštívite webovú stránku, ktorá ho vytvorila.

  3. Súbory cookie tretích strán pochádzajú od poskytovateľov služieb, ktorí neprevádzkujú túto webovú stránku. Môžu sa požívať napr. na zhromažďovanie informácií na reklamné účely, o preferovanom obsahu používateľa a na webové štatistiky.

  4. Súbory flash cookie sa vo vašom počítači ukladajú ako dátové prvky webových stránok, keď používajú program Adobe Flash. Súbory flash cookie nie sú časovo obmedzené.

Táto webová stránka používa nasledujúce súbory cookie: