Deli spletnega mesta morda ne bodo pravilno prikazani. Vzrok za to bi lahko bil v tem, ker imate v internetnem brskalniku deaktiviran JavaScript ali pa vaš internetni brskalnik ni posodobljen ali je nezdružljiv z našo spletno stranjo. Aktivirajte JavaScript ali poskusite odpreti stran z drugim internetnim brskalnikom, kot je npr. Chrome, Firefox ali Safari. Druga možnost je, da svoj zahtevek naslovite na podporo strankam Volkswagen – ekipa za varstvo podatkov.

Če ste stranka družbe Volkswagen AG, tj. zasebno uporabljate storitve ali izdelke družbe Volkswagen AG, ste jih uporabljali oz. jih želite uporabljati v prihodnosti ali se zanimate za storitve ali izdelke družbe Volkswagen AG, vam na tej strani zagotavljamo pregled vaših pravic v skladu z Uredbo GDPR in možnosti njihovega uveljavljanja do skupine Volkswagen AG.

Od nas imate pravico zahtevati informacije o obdelavi svojih osebnih podatkov.

Kako vložim zahtevek?

Odvisno od prava države imate na voljo različne možnosti za vložitev zahtevka pri Volkswagen AG. Za zahtevek za informacije uporabite spletni obrazec.

Kako potekata identifikacija in legitimacija?

Takoj, ko bo vaš zahtevek vložen, vas bomo poskušali identificirati z našimi sistemi. Če to ne bi bilo mogoče takoj, vam bomo poslali zahtevo za identifikacijo. Možnost identifikacije lahko izkoristite v 4 tednih, poteka pa prek storitve PostIdent našega partnerskega podjetja Deutsche Post. Več na:

Če ste vložili zahtevek v zvezi s podatki o vozilu, je nujna legitimacija. V ta namen morate pri vložitvi zahtevka predložiti ustrezna dokazila, kot sta identifikacijska številka vozila in dokazilo o njegovem imetništvu.

Koliko časa traja obdelava zahtevka?

Čas obdelave zahtevka traja najmanj en in največ tri mesece po prejemu.

Kako poteka povratna informacija?

Ko bo vaš zahtevek obdelan, boste prejeli odgovor v digitalni obliki ali po pošti.

Identifikacijska številka vozila (VIN) je mednarodno standardizirana 17-mestna serijska številka za jasno identifikacijo motornega vozila (številka šasije). Številko VIN boste našli v potrdilu o registraciji vozila, del 1. Poleg tega boste številko VIN na več mestih našli tudi v samem vozilu, običajno v motornem prostoru ali na desni polovici vozila. Na podlagi številke VIN in obdobja imetništva, ki ste ju navedli, bomo v sistemih Volkswagen AG poiskali vaše osebne podatke za informativno poročilo skladno z GDPR. Vložite samo zahtevke, ki se nanašajo na vozila znamke VW PKW ali VW Nutzfahrzeuge.

Vir: Zvezna republika Nemčija, zvezno ministrstvo za notranje zadeve – Bundesdruckerei GmbH
Prikazane slike so spremenjene različice. Navajanje virov se nanaša na necenzuriran izvirni dokument.

Številko VIN boste našli v potrdilu o registraciji vozila (del 1) v razdelku »E«.

Navedeno obdobje imetništva je časovni okvir, v katerem želite prejemati informacije o vaših osebnih podatkih, povezanih z vašo številko VIN. Za obdobje imetništva morate predložiti ustrezna dokazila.

Naložite lahko do 5 datotek. Volkswagen AG kot dokazilo o obdobju imetništva sprejema naslednje dokumente:

  • Potrdilo o registraciji vozila, del 1 (prometno dovoljenje)
  • Potrdilo o imetništvu regulativnega organa

Če dokazili nista izdani na vaše ime, potrebujemo izjavo o soglasju lastnika vozila, ki je poimensko naveden na dokazilu o imetništvu. Ustrezne obrazce za prepustitev vozila boste našli v območju prenosa.

Imate pravico, da zakrijete podatke na identifikacijskih in legitimacijskih dokumentih, ki jih podpora strank Volkswagen AG ne zahteva za preverjanje vaše identitete in/ali imetništva vozila. Na informativnem listu o zakrivanju podatkov v območju prenosa boste našli informacije o tem, katere podatke lahko zakrijete.

V našem spletnem obrazcu za zahtevek za informacije (privacy.volkswagen.com/request) lahko z navedbo svojega Volkswagen ID skladno s 15. členom GDPR prejmete informacije o svojih osebnih podatkih, shranjenih v centralnem uporabniškem računu Volkswagen ID, vključno s pridruženimi digitalnimi storitvami, kot sta npr. We Park in Volkswagen Connect. V ta namen od vas potrebujemo elektronski naslov, ki ste ga shranili kot Volkswagen ID. Uporablja se za tako imenovani postopek dvojne potrditve prijave. Na navedeni elektronski naslov boste prejeli elektronsko sporočilo z zahtevo za potrditev. V tem primeru bo vaš zahtevek obdelan šele, ko boste izbrali ustrezno povezavo za potrditev. Upoštevajte, da povezava poteče po 48 urah. Če ne pride do potrditve, Volkswagen ID ne bo uporabljen za ugotavljanje vaših osebnih podatkov.

Če želite navesti več Volkswagen ID, vložite nov zahtevek za informacije.

Upoštevajte tudi možnost ločenega ogleda, urejanja ali izbrisa osebnih podatkov, ki se obdelujejo v kontekstu digitalnih storitev Volkswagen AG. Ta obseg funkcij ponujajo naslednje storitve:

Od nas imate pravico zahtevati, da popravimo vse nepravilne ali nepopolne osebne podatke, ki se nanašajo na vas.

V zvezi s tem lahko gre npr. za napačne podatke v vaših glavnih podatkih, kjer za popravek običajno ni treba predložiti dodatnih dokazil.

Če želite spremeniti svoje ime, npr. zaradi zakonske zveze, bodo potrebna dokazila, ki potrjujejo to spremembo.

Kako lahko uveljavljate to pravico?
Za svoj zahtevek uporabite naš spletni obrazec ali spodnje kontaktne podatke.

Imate pravico zahtevati izbris svojih osebnih podatkov, če so izpolnjeni pogoji iz 17. člena GDPR. Skladno s tem lahko na primer zahtevate izbris svojih podatkov, če niso več potrebni za namene, za katere so bili pridobljeni. Izbris lahko zahtevate tudi, če vaše podatke obdelujemo na podlagi vašega soglasja in ga prekličete.

Priporočamo, da vložite zahtevek za uveljavljanje pravice do izbrisa, potem ko ste sporočili svoje osebne podatke. V tem primeru se obrnite na nas z zahtevo za izbris z željo in ID zahtevka iz prejšnjega zahtevka za informacije.

Če niste vložili prejšnjega zahtevka za informacije, nam opišite svojo zahtevo za izbris, po možnosti konkretno obdelavo in navedite svoje podatke (vsaj: ime, priimek, naslov in datum rojstva).

Kako lahko uveljavljate to pravico?
Za svoj zahtevek uporabite naš spletni obrazec ali spodnje kontaktne podatke.

Če so izpolnjeni pogoji iz 18. člena GDPR, imate pravico zahtevati omejitev obdelave svojih podatkov. To velja na primer, če izpodbijate pravilnost svojih podatkov. Nato lahko zahtevate omejitev obdelave za čas preverjanja pravilnosti podatkov.

Kako lahko uveljavljate to pravico?
Za svoj zahtevek uporabite naš spletni obrazec ali spodnje kontaktne podatke.

Če obdelava temelji na upravičenem interesu Volkswagen AG ali tretje osebe ali je v javnem interesu ali poteka pri izvajanju javne oblasti, imate pravico ugovarjati obdelavi svojih podatkov iz razlogov, ki izhajajo iz vašega posebnega položaja. V primeru ugovora vas prosimo, da nam sporočite razloge za nasprotovanje obdelavi podatkov.
Imate tudi pravico ugovora zoper obdelavo podatkov za namene neposrednega trženja. To velja tudi za oblikovanje profilov, če je povezano z neposrednim trženjem.

Kako lahko uveljavljate to pravico?
Za svoj zahtevek uporabite naš spletni obrazec ali spodnje kontaktne podatke.

Če obdelava podatkov temelji na soglasju ali izpolnitvi pogodbe in če se izvaja tudi z uporabo orodij za avtomatizirano obdelavo, imate skladno z 20. členom GDPR pravico, da svoje podatke prejmete v strukturirani, splošno sprejeti in strojno berljivi obliki ter jih posredujete drugemu obdelovalcu podatkov.

Kako lahko uveljavljate to pravico?
Za svoj zahtevek uporabite naš spletni obrazec ali spodnje kontaktne podatke.

Če obdelava podatkov temelji na soglasju, imate pravico, da kadar koli brezplačno prekličete obdelavo podatkov v okviru soglasja z učinkom za naprej.

Kako lahko uveljavljate to pravico?
Za svoj zahtevek uporabite naš spletni obrazec ali spodnje kontaktne podatke.

Imate tudi pravico pritožiti se pristojnemu nadzornemu organu, kot je npr. deželni pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov Spodnje Saške, v zvezi z našo obdelavo vaših podatkov. Sicer pa uveljavljanje zahtevkov ureja civilno pravo.

Vaš kontakt: podpora strankam Volkswagen – ekipa za varstvo podatkov

Poštni naslov:         Tel.:   Interna tel. št.: Elektronski naslov:
Poštni naslov: Volkswagen AG Ekipa za varstvo podatkov Berliner Ring 2 38440 Wolfsburg
NEMČIJA
Tel.: +49 (0) 5361-9-15010 +49 (0) 800-8932836724889 (0800-VWDATENSCHUTZ) Interna tel. št.: 00800-8932836724889 (00800-VWDATENSCHUTZ) Elektronski naslov: privacy@volkswagen.de