Dele af hjemmesiden kan muligvis ikke vises korrekt. Dette kan skyldes, at Javascript er blevet deaktiveret i din browser, eller at din internetbrowser ikke længere er opdateret eller ikke kompatibel med vores side. Aktivér venligst Javascript, eller prøv at få adgang til siden med en anden internetbrowser, fx Chrome, Firefox eller Safari. Alternativt kan du kontakte vores Volkswagen kundeservice - databeskyttelsesteamet.

Hvis du er kunde hos Volkswagen AG, dvs. hvis du privat modtager eller har modtaget tjenester eller produkter fra Volkswagen AG, eller ønsker at gøre dette i fremtiden, eller er interesseret i Volkswagen AG's tjenester eller produkter, giver vi dig på denne side et overblik over dine rettigheder i henhold til databeskyttelsesforordningen (GDPR), og hvordan du kan udøve disse rettigheder over for Volkswagen AG.

Du har ret til at modtage oplysninger om behandlingen af dine personoplysninger fra os.

Hvordan fremsætter du en anmodning?

Alt efter rettigheder har du forskellige muligheder for at fremsætte en anmodning til Volkswagen AG. Brug venligst webformularen til at anmode om oplysninger.

Hvordan foregår identifikation og legitimering?

Så snart din anmodning er modtaget, vil vi forsøge at identificere dig ved hjælp af vores systemer. Hvis dette ikke umiddelbart er muligt, vil du modtage en anmodning om legitimation fra os. Muligheden for identifikation er tilgængelig for dig i 4 uger og leveres af vores partner Deutsche Posts PostIdent-tjeneste. Yderligere oplysninger under:

Hvis du har fremsat en anmodning om køretøjsdata, kræves legitimation. For at gøre dette skal du stille de relevante dokumenter, såsom bilens stelnummer (VIN) og bevis for ejerskab, til vores disposition, når du indsender din anmodning.

Hvor lang tid tager behandlingen af din anmodning?

Behandlingstiden for en anmodning er mindst én og højst tre måneder efter modtagelsen.

Hvordan foregår din tilbagemelding?

Efter din anmodning er blevet behandlet, vil du modtage et svar digitalt eller med posten.

Bilens stelnummer (VIN) er det internationalt standardiserede , 17-cifrede serienummer til entydig identifikation af et motorkøretøj. Du finder nummeret i registreringsattest del 1. På den anden side er VIN også anbragt flere gange på selve bilen, normalt i motorrummet eller højre side af bilen. Ved hjælp af det VIN og den ejerskabsperiode, du har angivet, vil vi søge i Volkswagen AG-systemerne efter dine personoplysninger til informationsrapporten i overensstemmelse med GDPR. Vi beder dig om kun at fremsætte anmodninger, der vedrører biler fremstillet af VW-personbiler eller VW-erhvervskøretøjer.

Kilde: Forbundsrepublikken Tyskland, Forbundsindenrigsministeriet - Bundesdruckerei GmbH
De nuværende illustrationer er modificerede versioner. Kildeangivelsen henviser til det uredigerede originaldokument.

VIN'et kan findes i registreringsattest del 1 under afsnit "E".

Den angivne ejerskabsperiode er den tidsramme, for hvilken du ønsker at blive informeret om dine personoplysninger, der er knyttet til dit VIN. For denne ejerskabsperiode skal du fremlægge relevante beviser.

Der kan uploades op til 5 filer. Volkswagen AG accepterer følgende dokumenter som bevis for ejerskabsperioden:

  • Registreringsattest del 1 (tidligere registreringsattest)
  • Ejerskabsbevis fra en indregistreringsmyndighed

Hvis disse to beviser ikke er udfærdiget i dit navn, skal vi have en samtykkeerklæring fra bilejeren, som er navngivet på beviserne for ejerskab. De relevante formularer til overdragelse af biler finder du i downloadområdet.

På identifikations- og legitimeringspapirer har du ret til at overstrege oplysninger, som ikke kræves af Volkswagen AG’s kundeservice til at kontrollere din identitet og/eller ejerskab af bilen. I informationsbladet om anonymisering i downloadområdet finder du informationer om, hvilke oplysninger du kan anonymisere.

I vores webformular til anmodning om oplysninger (privacy.volkswagen.com/request) kan du ved angivelse af dit Volkswagen-ID i henhold til art. 15 i GDPR få oplysninger om dine personoplysninger, der er gemt i den centrale Volkswagen ID-brugerkonto, inklusive de dertil knyttede digitale tjenester (fx We Park, Volkswagen Connect). Til dette har vi brug for den e-mailadresse, du har gemt som Volkswagen-ID. Denne bruges til den såkaldte double-opt-in-procedure. En e-mail vil blive sendt til den angivne e-mailadresse med en anmodning om bekræftelse. I dette tilfælde vil din anmodning først blive behandlet, når du har valgt det relevante bekræftelseslink. Bemærk venligst, at linket udløber efter 48 timer. Hvis der ikke er nogen bekræftelse, vil Volkswagen-ID’et ikke blive brugt til at bestemme dine personoplysninger.

Hvis du ønsker at angive flere Volkswagen-ID’er, bedes du fremsætte endnu en anmodning om oplysninger.

Bemærk også muligheden for selv at se, redigere eller slette dine personoplysninger, der behandles som en del af Volkswagen AG's digitale tjenester. Følgende tjenester tilbyder denne række funktioner:

Du har ret til at forlange berigtigelse af ukorrekte og/eller ufuldstændige personoplysninger, der vedrører dig, af os.

Dette kan fx være forkerte oplysninger i dine stamdata, og for disse skal du ved en berigtigelse som hovedregel ikke fremlægge yderligere beviser.

Skulle du ønske at skifte navn, fx fordi du er blevet gift, kræves dokumenter for at bevise denne ændring.

Hvordan kan du udøve denne ret?
Brug venligst vores webformular eller nedenstående kontaktdata til din anmodning.

Du har, hvis de i art. 17 i GDPR nævnte forudsætninger foreligger, ret til at forlange sletning af dine data. I henhold hertil kan du eksempelvis forlange sletning af dine data, såfremt de formål, til hvilke de er blevet indsamlet, ikke længere er nødvendige. Endvidere kan du forlange sletning, hvis vi behandler dine data på baggrund af dit samtykke, og du tilbagekalder dette samtykke.

Vi anbefaler, at du først fremsætter en anmodning om at udnytte din ret til sletning, efter at du har fået oplysninger om dine personoplysninger. I dette tilfælde bedes du kontakte os med anmodningen om sletning inkl. dit krav og anmodnings-ID'et fra den tidligere anmodning om oplysninger.

Hvis du ikke har anmodet om oplysninger på forhånd, bedes du venligst beskrive din anmodning om sletning, om muligt den specifikke behandling, med angivelse af dine data (min.: fornavn, efternavn, adresse, fødselsdato) til os.

Hvordan kan du udøve denne ret?
Brug venligst vores webformular eller nedenstående kontaktdata til din anmodning.

Du har ret til at forlange en begrænsning af behandlingen af dine data, hvis forudsætningerne i art. 18 i GDPR foreligger. Det er eksempelvis tilfældet, hvis du bestrider rigtigheden af dine data. For den periode hvor dataenes rigtighed kontrolleres, kan du så forlange en begrænsning af behandlingen.

Hvordan kan du udøve denne ret?
Brug venligst vores webformular eller nedenstående kontaktdata til din anmodning.

Hvis behandlingen er baseret på en berettiget interesse fra Volkswagen AG eller en tredjepart eller er i offentlighedens interesse eller finder sted under udøvelse af offentlig myndighed, har du ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine data af årsager, der opstår som følge af din særlige situation. I tilfælde af en indsigelse beder vi dig om at meddele os dine grunde til at gøre indsigelse mod databehandlingen.
Derudover har du ret til at gøre indsigelse mod databehandling, der bliver brugt med henblik på direkte markedsføring. Dette gælder også for profilering, for så vidt som den er relateret til direkte markedsføring.

Hvordan kan du udøve denne ret?
Brug venligst vores webformular eller nedenstående kontaktdata til din anmodning.

Hvis databehandlingen sker på baggrund af et samtykke eller en kontraktmæssig aftale, og den endvidere foretages i form af en automatiseret behandling, har du i henhold til art. 20 i GDPR ret til at modtage dine data i et struktureret, gængs og maskinelt læsbart format og at overdrage disse til en anden databehandler.

Hvordan kan du udøve denne ret?
Brug venligst vores webformular eller nedenstående kontaktdata til din anmodning.

Hvis databehandlingen sker på baggrund af et samtykke, har du ret til at tilbagekalde databehandlingen i henhold til et samtykke med virkning for fremtiden, til enhver tid og uden omkostninger.

Hvordan kan du udøve denne ret?
Brug venligst vores webformular eller nedenstående kontaktdata til din anmodning.

Du har endvidere ret til at klage over vores behandling af dine data til en tilsynsmyndighed (fx til Landesbeauftragter für den Datenschutz Niedersachsen). Derudover kan du gøre krav gældende ad civilrettens vej.

Din kontaktperson: Volkswagen Kundeservice - Databeskyttelsesteamet

Postadresse:         Tlf.:   Tlf. int.: E-mail:
Postadresse: Volkswagen AG Databeskyttelsesteamet Berliner Ring 2 38440 Wolfsburg 
TYSKLAND
Tlf.: +49 (0) 5361-9-15010 +49 (0) 800-8932836724889 (0800-VWDATENSCHUTZ) Tlf. int.: 00800-8932836724889 (00800-VWDATENSCHUTZ) E-mail: privacy@volkswagen.de