Iespējams, tīmekļa vietnes daļas nevarēs attēlot pareizi. Tas var būt tāpēc, ka jūsu pārlūkprogrammā ir atspējots JavaScript vai jūsu tīmekļa pārlūks ir novecojis vai nav saderīgs ar mūsu vietni. Lūdzu, aktivizējiet JavaScript vai mēģiniet lapai piekļūt, izmantojot citu tīmekļa pārlūku, piem., Chrome, Firefox vai Safari. Alternatīvi, lūdzu, vērsieties ar savu pieprasījumu Volkswagen klientu apkalpošanas centrā pie datu aizsardzības komandas.

Ja esat Volkswagen AG klients, t.i.privāti saņemat, esat saņēmuši vai nākotnē vēlaties saņemt pakalpojumus vai izstrādājumus no Volkswagen AG, vai interesējaties par Volkswagen AG pakalpojumiem vai izstrādājumiem, mēs šajā lapā sniegsim jums pārskatu par to, kādas ir jūsu tiesības saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu (VDAR) un kā jūs tās varat izmantot attiecībā uz Volkswagen AG.

Jums ir tiesības saņemt no mums informāciju par jūsu personas datu apstrādi un piekļūt šiem datiem.

Kā es varu iesniegt pieprasījumu?

Atkarībā no likumdošanas jums ir dažādas iespējas iesniegt pieprasījumu Volkswagen AG . Informācijas pieprasījumam, lūdzu, izmantojiet tīmekļa veidlapu.

Kā notiek identifikācija un leģitimācija?

Pēc jūsu pieprasījuma saņemšanas mēs centīsimies jūs identificēt, izmantojot mūsu sistēmas. Ja tas nebūs iespējams uzreiz, tad jūs no mums saņemsiet identifikācijas pieprasījumu. Identifikācijas iespēja jums būs pieejama 4 nedēļas, un to nodrošina mūsu partnera Deutsche Post pakalpojums PostIdent. Papildu informācija:

Ja esat iesniedzis(iesniegusi) pieprasījumu par transportlīdzekļa datiem, tad ir nepieciešama leģitimācija. Šim nolūkam, iesniedzot jūsu pieprasījumu, jums jāpievieno attiecīgie dokumenti, piemēram, transportlīdzekļa identifikācijas numurs un turēšanas tiesību apliecinājums.

Cik ilgi notiek pārbaude?

Pieprasījuma apstrādes periods ir vismaz viens līdz maksimāli trīs mēneši pēc tā saņemšanas.

Kā tiek nosūtīta atbilde?

Pēc jūsu pieprasījuma apstrādes jūs saņemsiet atbildi, izmantojot digitālos vai pasta saziņas līdzekļus.

Transportlīdzekļa identifikācijas numurs (VIN) ir starptautiski standartizēts 17 ciparu sērijas numurs unikālai mehāniskā transportlīdzekļa identifikācijai. Numuru varat atrast reģistrācijas apliecības 1. daļā. Transportlīdzekļa identifikācijas numurs vairākas reizes ir iepresēts arī uz paša transportlīdzekļa; parasti dzinēja nodalījumā vai transportlīdzekļa labajā pusē. Pamatojoties uz jūsu norādīto VIN un turēšanas periodu, mēs Volkswagen AG sistēmās saskaņā ar VDAR meklējam jūsu personas datus, kas nepieciešami informācijas ziņojumam. Aicinām jūs iesniegt tikai ar “VW PKW” vai “VW Nutzfahrzeuge” ražotajiem transportlīdzekļiem saistītus pieprasījumus.

Avots: Vācijas Federatīvā Republika, Federālā iekšlietu ministrija - Bundesdruckerei GmbH
Redzamie attēli ir modificēti. Atsauces avots norāda uz nerediģētu oriģinālo dokumentu.

VIN skatiet reģistrācijas apliecības 1. daļas „E“ sadaļā.

Norādītais turēšanas tiesību periods ir laika posms, kurā vēlaties saņemt informāciju par saviem, ar VIN saistītajiem personas datiem. Jums par šo turēšanas tiesību periodu ir jāiesniedz atbilstošs pierādījums.

Iespējams augšupielādēt līdz 5 failiem. Volkswagen AG kā turēšanas perioda apliecinājumu pieņem šādus dokumentus:

  • Reģistrācijas apliecības 1. daļa (transportlīdzekļa tehniskā pase)
  • Apstiprinājuma iestādes izsniegts turēšanas tiesību apliecinājums

Ja šie divi pierādījuma dokumenti nav izsniegti uz jūsu vārda, mums ir nepieciešama transportlīdzekļa turēšanas tiesību apliecinājumos norādītā transportlīdzekļa īpašnieka piekrišana. Attiecīgās transportlīdzekļa nodošanas veidlapas atradīsiet lejupielāžu sadaļā.

Jums ir tiesības rediģēt informāciju par identifikācijas un autorizācijas dokumentiem, kas Volkswagen AG klientu apkalpošanas nodaļai nav nepieciešami, lai pārbaudītu jūsu identitāti un/vai automašīnas turēšanas tiesības. Lejupielāžu sadaļā atrodamajā informatīvajā biļetenā par identitātes slēpšanu varat skatīt norādes par aizklājamo informāciju.

Mūsu informācijas pieprasījuma tīmekļa veidlapā (privacy.volkswagen.com/request) saskaņā ar VDAR 15. pantu, ievadot savu Volkswagen ID, varat iegūt informāciju par saviem personas datiem, kas saglabāti centrālajā Volkswagen ID lietotāja kontā, t. sk. par piesaistītajiem digitālajiem pakalpojumiem (piem., We Park, Volkswagen Connect). Šim nolūkam mums ir nepieciešama jūsu Volkswagen ID saglabātā e-pasta adrese. Tā tiek izmantota tā dēvētajai Double-Opt-In procedūrai. Procesa gaitā uz jūsu norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts e-pasts ar lūgumu to apstiprināt. Tādā gadījumā jūsu pieprasījums tiks apstrādāts tikai tad, kad būsiet atlasījis/-usi attiecīgo apstiprinājuma saiti. Lūdzu, ņemiet vērā, ka saite ir derīga 48 stundas. Ja apstiprinājumu nesaņemsiet, Volkswagen ID netiks izmantots jūsu personas datu iegūšanai.

Ja vēlaties norādīt vairāk par vienu Volkswagen ID, lūdzam iesniegt papildu informācijas pieprasījumu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka jums ir arī iespēja patstāvīgi apskatīt, apstrādāt vai dzēst savus personas datus, ko Volkswagen AG apstrādā sniedzamo digitālo pakalpojumu vajadzībām. Šo funkcionalitāti piedāvā turpmākie pakalpojumi:

Ja jūsu personas dati ir neprecīzi vai nepilnīgi, jums ir tiesības mums pieprasīt to labošanu.

Šeit runa var būt par, piem., nepareizu informāciju jūsu pamatdatos, kuras korekcijai parasti nav nepieciešami papildu pierādījumi.

Ja, piem., pēc precībām vēlaties mainīt jūsu uzvārdu, tad ir nepieciešami dokumenti, kas apstiprina šīs izmaiņas.

Kā jūs varat izmantot šīs tiesības?
Jūsu pieprasījumam lūdzam izmantot mūsu tīmekļa veidlapu vai turpmāk norādītos kontaktdatus.

Ja ir spēkā kāds no VDAR 17. pantā minētajiem nosacījumiem, jums ir tiesības pieprasīt savu datu dzēšanu. Attiecīgi jūs varat pieprasīt savu datu dzēšanu, piemēram, ja tie vairs nav vajadzīgi mērķiem, kādiem tika vākti. Dzēšanu jūs varat pieprasīt arī tad, ja mēs apstrādājam jūsu datus, pamatojoties uz jūsu piekrišanu, un jūs atsaucat šo piekrišanu.

Pēc iesnieguma par jūsu personas datiem, iesakām jums iesniegt arī pieprasījumu par tiesībām dzēst jūsu personas datus. Dzēšanas pieprasījuma gadījumā, lūdzu, sazinieties ar mums, norādot iepriekšējā pieprasījuma ID.

Ja jūs nesniedzat vaicājumu par iepriekšējo pieprasījumu, lūdzu, raksturojiet jūsu dzēšanas pieprasījumu, ja iespējams, norādot konkrētās apstrādes informāciju un sniedzot mums datus (vismaz: vārds, uzvārds, adrese, dzimšanas datums).

Kā jūs varat izmantot šīs tiesības?
Jūsu pieprasījumam lūdzam izmantot mūsu tīmekļa veidlapu vai turpmāk norādītos kontaktdatus.

Jums ir tiesības pieprasīt ierobežot savu datu apstrādi, ja ir spēkā kāds no VDAR 18. pantā minētajiem nosacījumiem. Piemēram, gadījumos, kad jūs apstrīdat savu datu precizitāti. Kamēr tiek pārbaudīta jūsu datu precizitāti, jūs varat pieprasīt, lai datu apstrāde tiktu ierobežota.

Kā jūs varat izmantot šīs tiesības?
Jūsu pieprasījumam lūdzam izmantot mūsu tīmekļa veidlapu vai turpmāk norādītos kontaktdatus.

Jums ir tiesības iebilst pret jūsu datu apstrādi, pamatojoties uz jūsu konkrēto situāciju, ja apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz Volkswagen AG, trešās personas leģitīmām interesēm vai sabiedrības interesēs, vai īstenojot oficiālas pilnvaras. Iebilduma gadījumā lūdzam norādīt iemeslus, kāpēc iebilstat pret datu apstrādi.
Kā arī jums ir tiesības iebilst pret datu apstrādi tiešās tirgvedības nolūkos. Tas attiecas arī uz profilēšanu, ciktāl tas atbilst tiešās tirgvedības nolūkiem.

Kā jūs varat izmantot šīs tiesības?
Jūsu pieprasījumam lūdzam izmantot mūsu tīmekļa veidlapu vai turpmāk norādītos kontaktdatus.

Ja datu apstrāde tiek veikta, balstoties uz piekrišanu vai līgumsaistību izpildi, turklāt tā tiek veikta automatizēti, jums saskaņā ar VDAR 20. pantu ir tiesības saņemt jūsu datus strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā un nosūtīt tos citam datu pārzinim.

Kā jūs varat izmantot šīs tiesības?
Jūsu pieprasījumam lūdzam izmantot mūsu tīmekļa veidlapu vai turpmāk norādītos kontaktdatus.

Ja datu apstrāde notiek, balstoties uz piekrišanu, jums ir tiesības katrā laikā un bez maksas atsaukt datu apstrādi, kas notiek piekrišanas ietvaros; atsaukums stāsies spēkā no attiecīgā brīža.

Kā jūs varat izmantot šīs tiesības?
Jūsu pieprasījumam lūdzam izmantot mūsu tīmekļa veidlapu vai turpmāk norādītos kontaktdatus.

Jums ir arī tiesības iesniegt sūdzību par to, kā mēs apstrādājam jūsu datus, uzraudzības iestādei (piemēram, Lejassaksijas (Niedersachsen) federālās zemes datu aizsardzības speciālistam). Kopumā savas prasības varat brīvi aizstāvēt civiltiesiskā kārtībā.

Jūsu kontaktpersona: Volkswagen klientu apkalpošanas dienests – datu aizsardzības komandas

Pasta adrese:         Tālr.:   Iekš. tālr.: E-pasts:
Pasta adrese: Volkswagen AG Datu aizsardzības komanda Berliner Ring 2 38440 Volfsburga (Wolfsburg)
VĀCIJA
Tālr.: +49 (0) 5361-9-15010 +49 (0) 800-8932836724889 (0800-VWDATENSCHUTZ) Iekš. tālr.: 00800-8932836724889 (00800-VWDATENSCHUTZ) E-pasts: privacy@volkswagen.de