Dalies svetainės vaizdas gali būti rodomas neteisingai. Taip gali atsitikti todėl, kad jūsų naršyklėje buvo išjungtas „Javascript“, jūsų interneto naršyklė nebuvo atnaujinta arba ji yra nesuderinama su mūsų svetaine. Įjunkite „Javascript“ arba pabandykite atidaryti tinklalapį naudodamiesi kita interneto naršykle, pvz., „Chrome“, „Firefox“ arba „Safari“. Be to, dėl šios problemos galite kreiptis į „Volkswagen“ klientų aptarnavimo tarnybą, duomenų apsaugos grupę.

Jei esate „Volkswagen AG“ klientas, t. y. su „Volkswagen AG“ teikiamomis paslaugomis ar gaminiais esate, buvote ar planuojate būti susiję privačiai, arba domitės „Volkswagen AG“ teikiamomis paslaugomis ar gaminiais, šiame puslapyje apžvelgsime jūsų teises pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR) ir tai, kaip galite jomis pasinaudoti „Volkswagen AG“ atžvilgiu.

Jūs turite teisę iš mūsų gauti informaciją apie jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Kaip pateikti užklausą?

Jei norite „Volkswagen AG“ pateikti užklausą, turite įvairias galimybes pagal jūsų teisę. Galite prašyti suteikti informacijos naudodamiesi žiniatinklio forma.

Kaip vyksta tapatybės nustatymas ir teisės patvirtinimas?

Gavę jūsų užklausą, bandome nustatyti jūsų tapatybę naudodamiesi savo sistemomis. Jei iš karto to padaryti neįmanoma, išsiųsime jums prašymą įrodyti savo tapatybę. Tapatybę įrodyti galėsite per 4 savaites, naudodamiesi mūsų partnerio „Deutsche Post“ paslauga „PostIdent“. Daugiau sužinosite čia:

Jei pateikėte užklausą dėl transporto priemonės duomenų, būtina patvirtinti teisę. Pateikdami užklausą pateikite atitinkamus dokumentus, pvz., transporto priemonės identifikavimo numerį ir valdymo teisę patvirtinantį dokumentą.

Kiek laiko trunka užklausos nagrinėjimas?

Užklausa nagrinėjama ne trumpiau kaip vieną ir ne ilgiau kaip tris mėnesius nuo jos gavimo.

Kaip teikiama informacija?

Po to, kai jūsų užklausa bus išnagrinėta, gausite atsakymą skaitmeninėmis priemonėmis arba paštu.

Transporto priemonės identifikavimo numeris (VIN) – tai tarptautiniu mastu standartizuotas 17 simbolių serijos numeris, kuriuo aiškiai identifikuojama transporto priemonė. Viena vertus, šį numerį rasite registracijos liudijimo 1 dalyje. Antra vertus, VIN yra keliose vietose nurodytas pačioje transporto priemonėje, dažniausiai variklio skyriuje ar dešinėje transporto priemonės pusėje. Remdamiesi jūsų nurodytu VIN ir valdymo teisės laikotarpiu, „Volkswagen AG“ sistemose ieškosime jūsų asmens duomenų, reikalingų informacinei ataskaitai pagal BDAR. Prašome teikti užklausas tik dėl „Volkswagen Passenger Cars“ arba „Volkswagen Commercial Vehicles“ pagamintų transporto priemonių.

Šaltinis: Vokietijos Federacinės Respublikos vidaus reikalų ministerija, „Bundesdruckerei GmbH“
Šios iliustracijos – tai pakeistos versijos. Šaltinio nuorodoje nurodomas originalus dokumentas be užtušuotų vietų.

VIN rasite registracijos liudijimo 1 dalyje, „E“ skyriuje.

Nurodytas valdymo teisės laikotarpis – tai laikotarpis, už kurį norite gauti informaciją apie savo asmens duomenis, susijusius su jūsų VIN. Šiam valdymo teisės laikotarpiui turite pateikti atitinkamus įrodymus.

Galima įkelti ne daugiau kaip 5 failus. „Volkswagen AG“ pripažįsta šiuos dokumentus, kuriais įrodomas valdymo teisės laikotarpis:

  • Registracijos liudijimo 1 dalis (transporto priemonės registracijos pažymėjimas)
  • Registravimo institucijos išduotas valdymo teisę patvirtinantis pažymėjimas

Jei šie du dokumentai išduoti ne jūsų vardu, prašysime, kad pateiktumėte transporto priemonės valdytojo, kurio vardas ir pavardė nurodyti valdymo teisę patvirtinančiame dokumente, sutikimo pareiškimą. Atitinkamas formas, skirtas transporto priemonės perdavimui, rasite atsisiuntimo srityje.

Jūs turite teisę užtušuoti tapatybę ir įteisinimą pagrindžiančių dokumentų duomenis, kurių „Volkswagen AG“ klientų aptarnavimo tarnyba nereikalauja jūsų tapatybei ir (arba) transporto priemonės valdymo teisei patvirtinti. Atsisiuntimo srityje pateikiamame informaciniame pranešime apie užmaskavimą sužinosite, kokius duomenis galite užmaskuoti.

Mūsų žiniatinklio formoje dėl informacijos užklausos (privacy.volkswagen.com/request) galite, nurodę savo „Volkswagen ID“, pagal BDAR 15 straipsnį sužinoti apie pagrindinėje „Volkswagen ID“ naudotojo paskyroje išsaugotus jūsų asmens duomenis ir atitinkamas susijusias skaitmenines paslaugas (pvz., „We Park“, „Volkswagen Connect“). Tokiu atveju mums reikės jūsų „Volkswagen ID“ išsaugoto el. pašto adreso. Jis bus naudojamas per vadinamąją dvigubo sutikimo (double opt-in) procedūrą. Jūsų nurodytu el. pašto adresu jums bus išsiųstas el. laiškas su prašymu patvirtinti sutikimą. Tokiu atveju jūsų užklausa bus nagrinėjama tik tuo atveju, jei paspausite atitinkamą patvirtinimo nuorodą. Nepamirškite, kad nuoroda po 48 valandų nebegalioja. Jei nuorodos nepatvirtinsite, „Volkswagen ID“ nebus naudojamas nustatant jūsų asmens duomenis.

Jei norite nurodyti kelis „Volkswagen ID“, pateikite dar vieną informacijos užklausą.

Taip pat atkreipkite dėmesį į galimybę savarankiškai peržiūrėti, tvarkyti ar ištrinti savo asmens duomenis, tvarkomus naudojantis „Volkswagen AG“ skaitmeninėmis paslaugomis. Šios funkcijos galimos teikiant šias paslaugas:

Jūs turite teisę reikalauti, kad mes ištaisytumėme jūsų neteisingus arba neišsamius asmens duomenis.

Šiuo atveju gali būti, kad, pvz., jūsų pagrindiniuose duomenyse pateikta neteisinga informacija, kurią taisant paprastai nereikia pateikti jokių papildomų įrodymų.

Jei norite pasikeisti pavardę, nes, pvz., susituokėte, reikia pateikti šį pasikeitimą patvirtinančius dokumentus.

Kaip galite pasinaudoti šia teise?
Teikdami užklausą naudokite mūsų žiniatinklio formą arba pasinaudokite nurodytais kontaktiniais duomenimis.

Jūs turite teisę reikalauti ištrinti jūsų duomenis, jei susidaro BDAR 17 straipsnyje minimos sąlygos. Pagal šį straipsnį jūs, pavyzdžiui, galite reikalauti ištrinti duomenis, jei jie nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami. Be to, jūs galite reikalauti ištrinti duomenis, jei mes tvarkome jūsų duomenis remdamiesi jūsų sutikimu, o jūs atšaukiate šį sutikimą.

Rekomenduojame pateikti prašymą pasinaudoti teise ištrinti duomenis po to, kai buvote informuoti apie savo asmens duomenis. Tokiu atveju kreipkitės į mus su atitinkama užklausa ir paprašykite ištrinti duomenis, pateikdami savo prašymą ir ankstesnės užklausos dėl informacijos ID.

Jei anksčiau nepateikėte užklausos dėl informacijos, aprašykite savo pageidavimą ištrinti, jei įmanoma, nurodydami konkretų duomenų tvarkymą ir pateikdami savo duomenis (bent vardą, pavardę, adresą, gimimo datą).

Kaip galite pasinaudoti šia teise?
Teikdami užklausą naudokite mūsų žiniatinklio formą arba pasinaudokite nurodytais kontaktiniais duomenimis.

Jūs turite teisę apriboti jūsų duomenų tvarkymą, jei susidaro BDAR 18 straipsnyje minimos sąlygos. Pavyzdžiui, jei jūs užginčijate savo duomenų tikslumą. Jūs galite reikalauti apriboti jūsų duomenų tvarkymą tokiam laikotarpiui, per kurį tikrinamas duomenų tikslumas.

Kaip galite pasinaudoti šia teise?
Teikdami užklausą naudokite mūsų žiniatinklio formą arba pasinaudokite nurodytais kontaktiniais duomenimis.

Jei duomenys tvarkomi remiantis teisėtu „Volkswagen AG“ ar trečiosios šalies interesu arba dėl viešojo intereso ar vykdant viešosios valdžios funkcijas, jūs turite teisę nesutikti su jūsų duomenų tvarkymu dėl priežasčių, susijusių su jūsų konkrečiu atveju. Jei nesutinkate, prašome informuoti mus apie priežastis, dėl kurių nesutinkate su duomenų tvarkymu.
Be to, jūs turite teisę nesutikti su duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais. Ta pati nuostata taikoma profiliavimui, kiek jis susijęs su tiesiogine rinkodara.

Kaip galite pasinaudoti šia teise?
Teikdami užklausą naudokite mūsų žiniatinklio formą arba pasinaudokite nurodytais kontaktiniais duomenimis.

Jeigu duomenys tvarkomi remiantis sutikimu ar sutarties vykdymu, be to, jie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, pagal BDAR 20 straipsnį jūs turite teisę gauti savo duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu ir persiųsti tuos duomenis kitam duomenų tvarkytojui.

Kaip galite pasinaudoti šia teise?
Teikdami užklausą naudokite mūsų žiniatinklio formą arba pasinaudokite nurodytais kontaktiniais duomenimis.

Jeigu duomenų tvarkymas pagrįstas sutikimu, jūs turite teisę bet kuriuo metu nemokamai atšaukti sutikimą dėl duomenų tvarkymo, atšaukimui įsigaliojant nuo atšaukimo laiko.

Kaip galite pasinaudoti šia teise?
Teikdami užklausą naudokite mūsų žiniatinklio formą arba pasinaudokite nurodytais kontaktiniais duomenimis.

Be to, jūs turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai (pvz., Žemutinės Saksonijos duomenų apsaugos pareigūnui) dėl mūsų atliekamo jūsų duomenų tvarkymo. Taip pat galite reikšti reikalavimus pagal civilinio proceso teiseną.

Jūsų kontaktinis asmuo ryšiams: „Volkswagen“ klientų aptarnavimo tarnyba, duomenų apsaugos grupė

Pašto adresas:         Tel.:   Tel. (tarpt.): El. paštas:
Pašto adresas: Volkswagen AG Duomenų apsaugos grupė Berliner Ring 2 38440 Wolfsburg
VOKIETIJA
Tel.: +49 (0) 5361-9-15010 +49 (0) 800-8932836724889 (0800-VWDATENSCHUTZ) Tel. (tarpt.): 00800-8932836724889 (00800-VWDATENSCHUTZ) El. paštas: privacy@volkswagen.de