Delovi veb-stranice možda neće biti pravilno prikazani. Razlog tome je onemogućen Javascript u vašem pretraživaču, zastarelost vašeg internet pretraživača ili nekompatibilnost sa našom veb-stranicom. Omogućite Javascript ili pokušajte da pristupite stranici pomoću drugog internet pretraživača, npr. Chrome, Firefox ili Safari. Ili se sa svojim upitom obratite Volkswagen službi za brigu o kupcima – Timu za zaštitu podataka.

Da bi kompanija Volkswagen AG mogla da traži vaše podatke na ciljani način, izaberite grupe subjekata podataka kojima pripadate:

Moguće je više izbora

Kupci i zainteresovane strane
Flotni i veliki klijenti
Novinari
Akcionari
Diplomate
Drugi spoljni saradnici
Dobavljači i pružaoci usluga

Višestruki izbori nisu mogući
Aktivni zaposleni kompanije Volkswagen AG
Bivši zaposleni kompanije Volkswagen AG
Podnosilac zahteva kod kompanije Volkswagen AG
Drugi spoljni saradnik u radnom odnosu
Zaposleni u kompanijama grupe

Takođe imajte na umu mogućnost nezavisnog pregleda, uređivanja ili brisanja podataka o ličnosti vašeg Volksvagen ID-a, uključujući vaše digitalne usluge koje su povezane sa njim (vwid.vwgroup.io).


Da bi kompanija Volkswagen AG mogla da obradi vaše upite na ciljani način, izaberete pravo lica na koje se podaci odnose u vezi sa kojim želite da nam se obratite:

Pravo na pristup informacijama
Pravo na ispravku
Pravo na brisanje
Pravo na ograničenje obrade
Pravo na prigovor
Pravo na prenos podataka
Pravo na opoziv

Imate pravo da od nas dobijete informaciju o obradi Vaših podataka o ličnosti.

Imate pravo da od nas zahtevate ispravku odgovarajućih netačnih, odn. nepotpunih podataka o ličnosti.

Ukoliko su ispunjeni preduslovi koji su navedeni u čl. 17 GDPR-a, imate pravo da zahtevate brisanje Vaših podataka.

Imate pravo da zahtevate ograničavanje obrade Vaših podataka, ukoliko su ispunjeni preduslovi iz čl. 18 Opšte uredbe o zaštiti podataka.

Ukoliko se obrada zasniva na legitimnom interesu kompanije Volkswagen AG ili trećeg lica, ako je od javnog interesa ili se radi o postupanju po službenom ovlašćenju, imate pravo da uložite prigovor na obradu vaših podataka iz razloga koji se odnose na vašu konkretnu situaciju.

Ukoliko se podaci obrađuju na osnovu saglasnosti ili radi ispunjavanja ugovora i to se obavlja korišćenjem automatizovane obrade, u skladu sa čl. 20 Opšte uredbe o zaštiti podataka imate pravo da svoje podatke dobijete u strukturisanom, uobičajenom i mašinski čitljivom formatu i da ih prosledite nekoj drugom odgovornom licu.

Ukoliko se obrada podataka zasniva na saglasnosti, imate pravo da u svakom trenutku besplatno opozovete obradu podataka u okviru saglasnosti, tako da ono ubuduće neće važiti.

Na osnovu adrese e-pošte koju ste naveli, pretražićemo sisteme kompanije Volkswagen AG u potrazi za vašim podacima o ličnosti kako bismo pripremili informativni izveštaj u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka. Ako koristite naše digitalne usluge (npr. We Connect), možete da navedete svoj Volkswagen ID. Ako želite da dostavite više Volkswagen ID-jeva / adresa e-pošte, pošaljite drugi zahtev.

Podaci vaše kompanije

Na osnovu adrese koju ste naveli, pretražićemo sisteme kompanije Volkswagen AG u potrazi za vašim podacima o ličnosti kako bismo pripremili informativni izveštaj u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka. Ako želite da dostavite više adresa, pošaljite još jedan zahtev.

Vaši podaci za kontakt

Na osnovu adrese koju ste naveli, pretražićemo sisteme kompanije Volkswagen AG u potrazi za vašim podacima o ličnosti kako bismo pripremili informativni izveštaj u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka. Ako želite da dostavite više adresa, pošaljite još jedan zahtev.

Koristite sledeću funkciju za otpremanje da biste obezbedili dokumente koji dokazuju vaš identitet (npr. vaša lična karta). Takođe obratite pažnju na našu listu sa informacijama o prikrivanju (zatamnjivanju), koju možete pronaći u delu za preuzimanje.

Adresa odgovara adresi za dostavu

U interesu održivosti, kompanija Volkswagen AG će vam odgovoriti na zahtev u digitalnom formatu. Ako želite poštansku dostavu, poništite izbor u polju za potvrdu.

Izveštaj sa informacijama o vašim podacima o ličnosti poslaćemo na navedenu adresu za dostavu. Na osnovu adrese za dostavu koju ste naveli, ne pretražujemo sisteme kompanije Volkswagen AG u potrazi za vašim podacima o ličnosti kako bismo pripremili informativni izveštaj u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka.

Ukoliko želite da se raspitate u vezi sa motornim vozilom, navedite sledeće podatke:
Opciono

Broj šasije vozila je međunarodno standardizovani 17-cifreni serijski broj za jedinstvenu identifikaciju motornog vozila (broj šasije). Taj broj ćete naći u potvrdi o registraciji deo 1 (registracija vozila). Molimo da šaljete samo zahteve koji se odnose na vozila koja proizvodi VW PKW (putnički automobili) ili VW Nutzfahrzeuge (komercijalna vozila).

Navedeni period čuvanja je vremenski okvir za koji želite da dobijete informacije o vašim podacima o ličnosti povezanim sa vašim brojem šasije. Za ovaj period čuvanja morate da pružite odgovarajući dokaz.

Navedeni period čuvanja je vremenski okvir za koji želite da dobijete informacije o vašim podacima o ličnosti povezanim sa vašim brojem šasije. Za ovaj period čuvanja morate da pružite odgovarajući dokaz.

Možete otpremiti do 5 datoteka. Kompanija Volkswagen AG će prihvatiti sledeće dokumente kao dokaze za period čuvanja:

  • Potvrda o registraciji deo 1 (registracija vozila)
  • Potvrda o vlasništvu od organa za izdavanje dozvola

Ako ova dva dokaza nisu izdata na vaše ime, zahtevamo izjavu o saglasnosti od vlasnika vozila, gde se poimence navode dokazi o vlasništvu vozila (predložak možete naći u delu za preuzimanje). Podatke koji nisu potrebni u dokumentima za dokaz o vlasništvu možete prikriti (zatamniti). Objašnjenje u vezi s tim naći ćete u delu za preuzimanje.

Morate da otpremite najmanje jedan dokaz o vlasništvu po navedenom broju šasije.

Broj šasije vozila je međunarodno standardizovani 17-cifreni serijski broj za jedinstvenu identifikaciju motornog vozila (broj šasije). Taj broj ćete naći u potvrdi o registraciji deo 1 (registracija vozila). Molimo da šaljete samo zahteve koji se odnose na vozila koja proizvodi VW PKW (putnički automobili) ili VW Nutzfahrzeuge (komercijalna vozila).

Navedeni period čuvanja je vremenski okvir za koji želite da dobijete informacije o vašim podacima o ličnosti povezanim sa vašim brojem šasije. Za ovaj period čuvanja morate da pružite odgovarajući dokaz.

Navedeni period čuvanja je vremenski okvir za koji želite da dobijete informacije o vašim podacima o ličnosti povezanim sa vašim brojem šasije. Za ovaj period čuvanja morate da pružite odgovarajući dokaz.

Možete otpremiti do 5 datoteka. Kompanija Volkswagen AG će prihvatiti sledeće dokumente kao dokaze za period čuvanja:

  • Potvrda o registraciji deo 1 (registracija vozila)
  • Potvrda o vlasništvu od organa za izdavanje dozvola

Ako ova dva dokaza nisu izdata na vaše ime, zahtevamo izjavu o saglasnosti od vlasnika vozila, gde se poimence navode dokazi o vlasništvu vozila (predložak možete naći u delu za preuzimanje). Podatke koji nisu potrebni u dokumentima za dokaz o vlasništvu možete prikriti (zatamniti). Objašnjenje u vezi s tim naći ćete u delu za preuzimanje.

Morate da otpremite najmanje jedan dokaz o vlasništvu po navedenom broju šasije.

Broj šasije vozila je međunarodno standardizovani 17-cifreni serijski broj za jedinstvenu identifikaciju motornog vozila (broj šasije). Taj broj ćete naći u potvrdi o registraciji deo 1 (registracija vozila). Molimo da šaljete samo zahteve koji se odnose na vozila koja proizvodi VW PKW (putnički automobili) ili VW Nutzfahrzeuge (komercijalna vozila).

Navedeni period čuvanja je vremenski okvir za koji želite da dobijete informacije o vašim podacima o ličnosti povezanim sa vašim brojem šasije. Za ovaj period čuvanja morate da pružite odgovarajući dokaz.

Navedeni period čuvanja je vremenski okvir za koji želite da dobijete informacije o vašim podacima o ličnosti povezanim sa vašim brojem šasije. Za ovaj period čuvanja morate da pružite odgovarajući dokaz.

Možete otpremiti do 5 datoteka. Kompanija Volkswagen AG će prihvatiti sledeće dokumente kao dokaze za period čuvanja:

  • Potvrda o registraciji deo 1 (registracija vozila)
  • Potvrda o vlasništvu od organa za izdavanje dozvola

Ako ova dva dokaza nisu izdata na vaše ime, zahtevamo izjavu o saglasnosti od vlasnika vozila, gde se poimence navode dokazi o vlasništvu vozila (predložak možete naći u delu za preuzimanje). Podatke koji nisu potrebni u dokumentima za dokaz o vlasništvu možete prikriti (zatamniti). Objašnjenje u vezi s tim naći ćete u delu za preuzimanje.

Morate da otpremite najmanje jedan dokaz o vlasništvu po navedenom broju šasije.

Ako je vaš prethodni zahtev za informacije bio pre manje od godinu dana, možete povezati zahteve tako što ćete navesti odgovarajući ID zahteva. To znači da možda nećete morati ponovo da se identifikujete ili da legitimišete svoj broj šasije/vlasništvo.

Korišćeni znakovi:

Koristite sledeće polje za otpremanje da biste nam pružili dokaz uz svoj zahtev. Možete prikriti (zatamniti) podatke koji nisu potrebni u dokumentima. Objašnjenje u vezi s tim naći ćete udelu za preuzimanje.

Polja označena zvezdicom (*) su obavezna.

Vaše grupe:
Vaša prava:
Prezime:
Datum rođenja:
Volkswagen ID / adresa e-pošte:
Broj telefona (za upite):
D.U.N.S. Broj:
ID B2B profila ili ID korisnika grupe:
Lični broj:
Grupa kompanija:
Korisničko ime:
Adresa:
Druga adresa za dostavu:
Identitet:
Dostava:
Broj/ID kupca:
Naziv preduzeća:
Adresa preduzeća:
Broj šasije (FIN 1):
Period vlasništva: -
Dokaz o vlasništvu:
Broj šasije (FIN 2):
Period vlasništva: -
Dokaz o vlasništvu:
Broj šasije (FIN 3):
Period vlasništva: -
Dokaz o vlasništvu:
Poruka:
Dokazi za vaš zahtev:

Odgovorite na jedno od bezbednosnih pitanja. Ovo služi kao dodatna bezbednosna funkcija prilikom dostavljanja vaših podataka o ličnosti preko našeg dela za preuzimanje. Zabeležite svoj odgovor kako biste se kasnije mogli prijaviti u deo za preuzimanje.


Unesite prikazani tekst u odgovarajuće polje za unos. Ako ne možete da prepoznate tekst, možete da generišete novi Captcha pomoću odgovarajućeg dugmeta za osvežavanje. Ovaj sigurnosni mehanizam je neophodan za sprečavanje automatizovanih zahteva.

captcha image

Nečitko?


Polja označena zvezdicom (*) su obavezna.