Je možné, že se části webové stránky nezobrazují správně. Mohlo by to být kvůli tomu, že byl ve vašem prohlížeči deaktivován JavaScript nebo není váš internetový prohlížeč již aktuální, resp. kompatibilní s naší stránkou. Aktivujte prosím JavaScript nebo se stránku pokuste vyvolat pomocí jiného internetového prohlížeče, např. Chrome, Firefox nebo Safari. Případně se obraťte se svojí žádostí na oddělení péče o zákazníky – tým ochrany osobních údajů.

Aby mohla společnost Volkswagen AG hledat cíleně vaše údaje, vyberte prosím, do jaké skupiny subjektu údajů vás máme zařadit:

Je možné zvolit více možností

Zákazníci a zájemci
Flotiloví a velcí zákazníci
Novináři
Akcionáři
Diplomaté
Ostatní externí osoby
Dodavatelé a poskytovatelé služeb

Vícenásobný výběr není možný.
Aktivní zaměstnanci společnosti Volkswagen AG
Bývalí zaměstnanci společnosti Volkswagen AG
Uchazeči o práci ve společnosti Volkswagen AG
Další externí osoby v roli zaměstnance
Zaměstnanci koncernových společností

Povšimněte si prosím dodatečně možnosti, která spočívá v samostatném přístupu k osobním údajům vašeho Volkswagen ID včetně souvisejících digitálních služeb, jejich samostatném zpracování nebo výmazu. (vwid.vwgroup.io).


Aby mohla společnost Volkswagen AG zpracovat vaši záležitost cíleně, zvolte prosím, k jakému právu subjektu údajů se na nás chcete obrátit:

Právo přístupu k osobním údajům
Právo na opravu
Právo na výmaz
Právo na omezení zpracování
Právo vznést námitku
Právo na přenositelnost údajů
Právo na odvolání souhlasu

Máte právo získat od nás informace o zpracování svých osobních údajů.

Máte právo požadovat od nás opravu nesprávných, resp. doplnění neúplných osobních údajů, které se vás týkají.

Budou-li splněny podmínky stanovené v čl. 17 GDPR, máte právo požadovat výmaz svých údajů.

Budou-li splněny podmínky stanovené v čl. 18 GDPR, máte právo požadovat omezení zpracování svých údajů.

Pokud se provádí zpracování na základě oprávněných zájmů společnosti Volkswagen AG nebo třetí strany nebo je nezbytné k plnění úkolu, který je ve veřejném zájmu, nebo se provádí při výkonu veřejné moci, máte právo vznést proti zpracování svých údajů námitku z důvodů, které vyplývají z vaší mimořádné situace.

Pokud se provádí zpracování údajů na základě souhlasu nebo se zakládá na plnění smlouvy a navíc se provádí za použití automatizovaného zpracování, máte podle čl. 20 GDPR právo obdržet své údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat je jinému zpracovateli údajů.

Pokud se zpracování údajů provádí na základě souhlasu, máte právo zpracování údajů v rámci tohoto souhlasu kdykoliv bezplatně a s účinností do budoucna odvolat.

Na základě vámi uvedené e-mailové adresy vyhledáme v systémech společnosti Volkswagen AG vaše osobní údaje pro zprávu s informacemi podle GDPR. Pokud využíváte naše digitální služby (např. We Connect), můžete uvést na tomto místě svoje Volkswagen ID. Chcete-li uvést více Volkswagen ID / e-mailových adres, podejte prosím další žádost.

Vaše firemní údaje

Na základě vámi uvedené adresy vyhledáme v systémech společnosti Volkswagen AG vaše osobní údaje pro zprávu s informacemi podle GDPR. Chcete-li uvést více adres, podejte prosím další žádost.

Vaše kontaktní údaje

Na základě vámi uvedené adresy vyhledáme v systémech společnosti Volkswagen AG vaše osobní údaje pro zprávu s informacemi podle GDPR. Chcete-li uvést více adres, podejte prosím další žádost.

Pro poskytnutí dokumentů, s nimiž prokážete svoji totožnost, použijte tuto funkci nahrání (např. váš průkaz). Prostudujte si prosím rovněž náš informativní list ke zneviditelnění, který naleznete v sekci stahování.

Adresa odpovídá doručovací adrese

V zájmu udržitelnosti poskytne společnost Volkswagen AG odpověď na vaši žádost v digitálním formátu. Přejete-li si doručení poštou, zrušte prosím zaškrtnutí zaškrtávacího políčka.

Na uvedenou doručovací adresu zašleme zprávu s informacemi k vašim osobním údajům. Na základě vámi uvedené doručovací adresy nevyhledáme v systémech společnosti Volkswagen AG vaše osobní údaje pro zprávu s informacemi podle GDPR.

Chcete-li podat žádost v souvislosti s motorovým vozidlem, potřebujeme od vás tyto údaje:
Volitelně

Identifikační číslo vozidla (VIN) je mezinárodně normalizované 17místné sériové číslo k jednoznačné identifikaci motorového vozidla (číslo podvozku). Číslo naleznete v osvědčení o registraci vozidla, část I. (malý technický průkaz). Žádáme vás, abyste podávali pouze žádosti, které se týkají vozidel vyrobených divizemi VW osobní vozidla nebo VW užitková vozidla.

Uvedená doba vlastnictví je doba, pro kterou chcete obdržet informace o svých osobních údajích, které jsou spojeny s vaším VIN. Pro tuto dobu vlastnictví si musíte připravit odpovídající doklad k prokázání této skutečnosti.

Uvedená doba vlastnictví je doba, pro kterou chcete obdržet informace o svých osobních údajích, které jsou spojeny s vaším VIN. Pro tuto dobu vlastnictví si musíte připravit odpovídající doklad k prokázání této skutečnosti.

Nahrát lze maximálně 5 souborů. Jako doklad prokazující dobu vlastnictví akceptuje společnost Volkswagen AG tyto podklady:

  • Osvědčení o registraci vozidla, část I. (malý technický průkaz)
  • Potvrzení o vlastnictví vydané příslušným úřadem

Pokud nejsou tyto dva dokumenty určené k prokázání vystaveny na vaše jméno, potřebujeme od vás prohlášení o souhlasu vlastníka vozidla, který je jmenovitě uveden v dokumentech prokazujících vlastnictví (předlohu naleznete v sekci stahování). Mimoto můžete na dokumentech prokazujících vlastnictví zneviditelnit (začernit) nepotřebné údaje. Související prohlášení naleznete rovněž v sekci stahování.

K prokázání vlastnictví každého uvedeného VIN musíte nahrát alespoň jeden dokument.

Identifikační číslo vozidla (VIN) je mezinárodně normalizované 17místné sériové číslo k jednoznačné identifikaci motorového vozidla (číslo podvozku). Číslo naleznete v osvědčení o registraci vozidla, část I. (malý technický průkaz). Žádáme vás, abyste podávali pouze žádosti, které se týkají vozidel vyrobených divizemi VW osobní vozidla nebo VW užitková vozidla.

Uvedená doba vlastnictví je doba, pro kterou chcete obdržet informace o svých osobních údajích, které jsou spojeny s vaším VIN. Pro tuto dobu vlastnictví si musíte připravit odpovídající doklad k prokázání této skutečnosti.

Uvedená doba vlastnictví je doba, pro kterou chcete obdržet informace o svých osobních údajích, které jsou spojeny s vaším VIN. Pro tuto dobu vlastnictví si musíte připravit odpovídající doklad k prokázání této skutečnosti.

Nahrát lze maximálně 5 souborů. Jako doklad prokazující dobu vlastnictví akceptuje společnost Volkswagen AG tyto podklady:

  • Osvědčení o registraci vozidla, část I. (malý technický průkaz)
  • Potvrzení o vlastnictví vydané příslušným úřadem

Pokud nejsou tyto dva dokumenty určené k prokázání vystaveny na vaše jméno, potřebujeme od vás prohlášení o souhlasu vlastníka vozidla, který je jmenovitě uveden v dokumentech prokazujících vlastnictví (předlohu naleznete v sekci stahování). Mimoto můžete na dokumentech prokazujících vlastnictví zneviditelnit (začernit) nepotřebné údaje. Související prohlášení naleznete rovněž v sekci stahování.

K prokázání vlastnictví každého uvedeného VIN musíte nahrát alespoň jeden dokument.

Identifikační číslo vozidla (VIN) je mezinárodně normalizované 17místné sériové číslo k jednoznačné identifikaci motorového vozidla (číslo podvozku). Číslo naleznete v osvědčení o registraci vozidla, část I. (malý technický průkaz). Žádáme vás, abyste podávali pouze žádosti, které se týkají vozidel vyrobených divizemi VW osobní vozidla nebo VW užitková vozidla.

Uvedená doba vlastnictví je doba, pro kterou chcete obdržet informace o svých osobních údajích, které jsou spojeny s vaším VIN. Pro tuto dobu vlastnictví si musíte připravit odpovídající doklad k prokázání této skutečnosti.

Uvedená doba vlastnictví je doba, pro kterou chcete obdržet informace o svých osobních údajích, které jsou spojeny s vaším VIN. Pro tuto dobu vlastnictví si musíte připravit odpovídající doklad k prokázání této skutečnosti.

Nahrát lze maximálně 5 souborů. Jako doklad prokazující dobu vlastnictví akceptuje společnost Volkswagen AG tyto podklady:

  • Osvědčení o registraci vozidla, část I. (malý technický průkaz)
  • Potvrzení o vlastnictví vydané příslušným úřadem

Pokud nejsou tyto dva dokumenty určené k prokázání vystaveny na vaše jméno, potřebujeme od vás prohlášení o souhlasu vlastníka vozidla, který je jmenovitě uveden v dokumentech prokazujících vlastnictví (předlohu naleznete v sekci stahování). Mimoto můžete na dokumentech prokazujících vlastnictví zneviditelnit (začernit) nepotřebné údaje. Související prohlášení naleznete rovněž v sekci stahování.

K prokázání vlastnictví každého uvedeného VIN musíte nahrát alespoň jeden dokument.

Neuplynul-li od vaší předešlé žádosti o poskytnutí informací více než rok, můžete uvedením odpovídajícího ID žádosti žádosti spojit. Takto se popř. nebudete muset znovu identifikovat, resp. legitimovat vaše vlastnictví / VIN.

Použité znaky:

Pro poskytnutí dokumentů k vaší žádosti využijte prosím toto pole pro nahrání. Na dokumentech můžete zneviditelnit (začernit) nepotřebné údaje. Související prohlášení naleznete rovněž v sekci stahování.

Pole označená * jsou povinná pole.

Vaše skupiny:
Vaše práva:
Jméno:
Datum narození:
Volkswagen ID / e-mailová adresa:
Telefonní číslo (pro dotazy):
DUNS číslo:
ID profilu B2B nebo ID uživatele koncernu:
Osobní číslo:
Dceřiná společnost:
Uživatelské jméno:
Adresa:
Odlišná doručovací adresa:
Totožnost:
Doručení:
Zákaznické číslo / ID:
Název společnosti:
Adresa společnosti:
Identifikační číslo vozidla (VIN 1):
Doba vlastnictví: -
Doklady k prokázání vlastnictví:
Identifikační číslo vozidla (VIN 2):
Doba vlastnictví: -
Doklady k prokázání vlastnictví:
Identifikační číslo vozidla (VIN 3):
Doba vlastnictví: -
Doklady k prokázání vlastnictví:
Zpráva:
Dokumenty k vaší žádosti:

Odpovězte prosím na jednu z bezpečnostních otázek. Ta slouží jako doplňková bezpečnostní funkce při předávání vašich osobních údajů prostřednictvím naší oblasti stahování. Poznamenejte si prosím svou odpověď, abyste se mohli později přihlásit do oblasti stahování.


Zapište prosím zobrazený text do příslušného vstupního pole. Pokud nejste schopni rozpoznat text, můžete si pomocí příslušného aktualizačního tlačítka nechat vygenerovat nový test Captcha. Tento bezpečnostní mechanismus je zapotřebí k zabránění automatizovaným dotazům.

captcha image

Nečitelné?


Pole označená * jsou povinná pole.